BASF Agricultural Solutions Sverige
Caryx
BASF Agricultural Solution Sverige

Caryx®

Styrning av tillväxten i din höstraps

  • Effektiv tillväxtreglerare i höstraps
  • Kontrollerar kraftig tillväxt
  • Undgå sträckning av tillväxttpunkt
  • Kraftigare rotsystem och en snabbare tillväxt på våren

En god etablering på hösten är avgörande för en god skörd av höstrapsen, Tillväxtregulering är speciellt viktig i tidigt sådda fält med snabb uppkomst, där plantan har god tillgång till vatten och näring samt får en lång tillväxtperiod under hösten.

Kraftig tillväxt på hösten

Tillväxten på hösten beror inte enbart på tidig och snabb uppkomst samt god tillväxt under hösten. Det är också avgörande av hur många plantor vi sår per m² och sortens egenskaper för en snabb tillväxt på hösten. Många av de nya sorterna har en snabb tillväxt under hösten.

Den snabbare tillväxten i de nya sorterna ger också en större flexibilitet med hänsyn till såtidpunkt med ett gott resultat. Med en tidig till normal såtidpunkt av dessa sorter ökar risken att plantan växer sig stor under hösten och därmed även att tillväxtpunkten skjuter i höjden.

Med Caryx kan man kontrollera tillväxten av bladmassan och tillväxtpunkten och på så vis säkra upp att plantan klarar en svår vinter och vår bättre.

Färre köld- och frostskador

Caryx är inte temperaturberoende och verkar under hela hösten och fram till 8 blad. För en optimal effekt mot en för kraftig tillväxt ska man använda Caryx när plantan har 4-6 blad. Caryx ändrar hormonbalansen i plantan, som resulterar i en mindre tillväxt i toppen och en kraftigare tillväxt av rotsystemet

Om tillväxtpunkten hålls så nära marken som möjligt är plantan bättre skyddad mot köld- och frostskador, skiftande temperatur och vind. Med Caryx blir rothalsen kraftigare och plantan blir mer kompakt där bladen kommer närmare marken som ger tillväxtpunkten ett bra skydd.

Större rottillväxt

När tillväxten i huvudskottet övre del reduceras ökar tillväxten av rotsystemet. Med ett större rotsystem kan plantan ta upp mer näring och bygga upp en reservoar som kommer tillnytta vid tillväxten på våren. Behandlade plantor blir mer mörkt gröna, både på grund av ökat upptag av näring och en högre koncentration av klorofyll i bladen.

Ett stort och djup rotnät = gott vatten- och näringsupptag.

Caryx förbereder plantan för en tidig start på våren, så den kan komma igång och växa när förhållandena är de rätta.

När ska vi tillväxtreglera?

Vi har en guide för när och vilken dos du ska använda Caryx. Tänk på att såtidpunkt inte är samma sak som uppkomst. Det är mer viktigt att titta på när uppkomsten är, för det kan skilja flera veckor mellan sådd och uppkomst.

Om du har frågor om andvändningsguiden, hör gärna av dig till någon av oss på BASF, se vår kontaktinformation.

.

-

Mer information?

Thomas Wildt-Persson
070–9498015

Måns Edensten
070–5870345

Caryx® produktdetaljer

Caryx kan användas i höstraps på höst och/eller tidig vår. Vid användning på hösten omfördelar man tillväxten, det blir mindre bladmassa, tillväxtpunkten håller sig tätare till marken och man får ett större rotsystem.

Läs mer
 Måns Edensten

Måns Edensten

Rådgivning och försäljning Sverige och Norge

 Thomas Wildt-Persson

Thomas Wildt-Persson

Rådgivning och försäljning, Sverige och Norge

Caryx® produktdetaljer

Caryx kan användas i höstraps på höst och/eller tidig vår. Vid användning på hösten omfördelar man tillväxten, det blir mindre bladmassa, tillväxtpunkten håller sig tätare till marken och man får ett större rotsystem.

Läs mer
Top