BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Caryx-resan

Följ oss pa Caryx resan - #caryxresan

Vi besöker 4 gårdar i Sverige där vi genom precisionsodlingsteknologi tittar på rapsmarker och hur Caryx passar in som ett perfekt verktyg för att säkra din skörd.

Precisonsodlingsteknologi genom användning av drönare, ger oss ett Green Area Index (grönmassaindex) som i sin tur ger oss rekomendationer om det är ett behov av Caryx - som ett nytt verktyg för att säkra din skörd

Caryx ska vara en del av strategin i rapsen på våren!

Snart är tiden inne när rapsen vaknar till liv och börjar sträcka på sig och då växer den fort – därför är det viktigt att man tar ett beslut nu om man ska behandla med Caryx. Erfarenheter från Danmark visar att man under 2014 och 2015 hade mycket liggraps med stora skördetapp som följd. Danska sortförsök visar att sorterna sinsemellan, under ett specifikt år, är olika långa och mellan åren kan det skilja upp till 50 cm på samma sort. Beroende på vilka förutsättningar sorten haft under höst, vinter och får under våren kan vi alltså få liggraps på en sort som normalt är kort och stabil.

Våren 2019 i Sverige påminner mycket om våren 2015 i Danmark. Då var det en kraftig raps, som började växa tidigt och sträckte på sig redan i mars. Det året fick man mycket liggraps i de fält som inte var tillväxtreglerade. Liggraps kan ge ett skördetapp på 20–40%.

Vad får jag ut av en behandling med Caryx på våren?

 • Reducerar risken för läggning av rapsen – ger högre skörd*
 • Ändrar rapsens arkitektur till:
  • Fler sidogrenar som i samma höjd som huvudskottet
  • Fler baljor och frön
  • Högre skörd
  • Enklare att skörda, då man får en mer jämn mognad på plantan
 • Caryx ger en sidoeffekt på en del svampar, t.ex. Ljus bladfläck sjuka

Ska jag behandla med Caryx på våren?

Alla fält är inte i behov av en behandling, men de fält där bladen täcker så pass att man inte ser mer än 40 - 50% av markytan har ett behov. När man har ett GAI på mer än 0,8 är det ett behov att göra en behandling.

Hösten 2018

Under hösten 2018 flög vi med drönare på 2 gårdar i Skåne, detta i ett projekt tillsammans med Gullviks.

En av gårdarna var Råbelöf och där fick vi stor skillnad på GAI, det visade ett behov av en behandling på halva fältet medan andra halvan inte hade ett behov. Förklaringen är att det har varit fler skiften och att det är skillnad på jordtyp. Om man inte ”känner” sina fält väl kan det i vissa fall bli att man missar att göra en behandling eller att man gör en behandling som kanske inte behövs. Med hjälp av en drönare scannar man av hela fältet och får en god uppfattning av vilket behov det är.

Vad gör vi?

Vi fortsätter projektet tillsammans med Gullviks med flygningar i Skåne (två gårdar) under V11. Det är på Råbelöf Gods och hos Sven Åkesson utanför Ystad. Detta är en uppföljning på höstens flygningar och vi vill kontrollera om det finns ett behov för våren.

Vi ska även göra flygningar på Dalboslätten (Conny Wallin/Qvantenburg) och i Östergötland (Nils Wiklund, Vadstena). Planeringen för detta är V12/13.?Flygningarna är preliminära tidpunkter och beroende på hur vädret blir framöver och grödan utvecklas.

Dalsland

Mellerud Ö

Dalboslätten (Conny Wallin/Qvantenburg)

Råbelöf Gods

Kristianstad V

Råbelöf Gods

Ystad

Ystad V

Sven Åkesson, Ystad

Östergötland

Östergötland

Vadstena N

Följ Nils Wiklund, Vadstena

Mer information?

Thomas Wildt-Persson
070–9498015?

Måns Edensten
070–5870345

 Rådgivning och försäljning Måns Edensten

Rådgivning och försäljning Måns Edensten

BASF AB, Agricultural Solutions

Rådgivning och försäljning Sverige och Norge

 Rådgivning och försäljning Thomas Wildt-Persson

Rådgivning och försäljning Thomas Wildt-Persson

BASF AB, Agricultural Solutions

Rådgivning och försäljning, Sverige och Norge

Top