BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kärnfrukt

Tillväxtregleringsmedel för äpple och päron

  • Minskar årsskottens tillväxt
  • Reducerar beskärningsarbetet
  • Reducerar frostskador
  • Ger stabil skörd av hög kvalité

Tillväxtreglering i äpple och päron – Regalis® Plus

Regalis® Plus – mer än du förväntar

Regalis® Plus kan användas i äpple och päron från begynnande blomning.

Behandlingen minskar skottillväxten och det blir balans mellan skottillväxt, fruktsättning och skörd.

Fördelar

  • Minskar kartfall i tillfälle av frost under blomningen
  • Förbättrar ljusinsläpp i trädet vilket förbättrar fruktens färg och mognad.
  • Förbättrar luftcirkulationen i trädet – detta reducerar skorv och bladlus i trädet.
  • Förbättrar trädets naturliga motståndskraft.

Minskar skadorna vid frost i blomningen.

Regalis Plus hjälper till att minska skadorna vid frost i blomningen.

Försök i sorten Elstar visar att skadorna efter frost kan minska ända upp till 55% jämfört med obehandlat. I detta försök har man behandlat med Regalis Plus 3 dagar innan frosten kom och kompletterat med en andra Regalis Plus behandling 21 dagar efter den första.

Reducerat kartfall efter frost.

Här ser vi försök i olika sorter där behandlingen med Regalis Plus har gjorts 2 till 9 dagar innan den kallaste natten, vilket har givit fler överlevande blommor i alla sorter.

Vid tillfälle av frost under blomningen blir trädet stressat och producerar mer etylen. Regalis Plus minskar etylenbildningen och reducerar därmed stressen i trädet vilket reducerar mängden kartfall vid tillfälle av frost.

Reducerad beskärnings kostnader.

Här ser vi beskärningsomkostnader i sorten Elstar på 36 tim/ha vid användning av Regalis Plus. Vid en timlön på 200 kr/timme – spara man runt 10 000 kr/ha.

Få träd med optimal ljusinstrålning och ett starkare naturligt försvar.

Ett fruktträd med optimal ljusinstrålning ger ett starkare naturligt försvar, är avgörande för att minska förluster samt säkra en god skörd. Tillväxtreglering är speciellt viktig i sorter med stor vegetativ potential. Vi ser här en merskörd på ca. 14% i Elstar och Jonagold efter användning av Regalis Plus

Användingsvillkor

Top