BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Raps

Raps odlas för ett högt utbyte av frö och olja. Innehåll av glukosinolat och erukasyra bör vara låga. Rapsen har stort värde i växtföljden, särskilt i spannmålsdominerade växtföljder, där den innebär ett avbrott som både förbättrar markstruktur och sanerar mot sjukdomar. BASF förädlar både vårraps och höstraps. Samtidigt har vi utvecklat nya innovativa produkter för odlingsoptimering av höstraps och vårraps Inom ogräs, svamp, skadedjur och inte minst tillväxtreglering. Det odlas ca 110.000 ha oljeväxter i Sverige, varav höstraps är den dominerande grödan

Tillväxtreglering

Tillväxtreglering i raps - Caryx®

Caryx kan användas i höstraps om hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälkbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frö och ett utbyte.

Fördelar

  • Mest effektiva tillväxtregleraren i höstraps
  • Fler frön
  • Enklare skörd
  • Starkare stjälkar
  • Kraftigare rot tillväxt

Höstraps utan stjälkbrytning och optimal ljusinstrålning till skidorna har en avgörande betydelse för att undvika spill och säkra en bra skörd av höstrapsen. Tillväxtreglering är speciellt viktig i kraftigare grödor och där man förväntar en hög skördepotential.

Nya hybridsorter med större planthöjd

De nya höstrapssorterna som odlas i Sverige, har ett betydligt högre utbytespotential än de sorter vi tidigare odlade. Med högre utbytespotential följer en kraftigare gröda med större plantor och biomassa.

Stjälkbrytning vid olika nivåer och betydelse

Den kraftigare tillväxt i de nya höstrapssorterna, ökar risken för stjälkbrytning i olika grad. Förlusten från stjälkbrytning är inte bara fröspill vid skörd, men också pga. otillräcklig ljusinstrålning till skidorna, färre frö utvecklas. Därför vill en kraftig rapsgröda som har en låg stjälkbrytning oftast ge en lägre skörd. Själv vid en låg stjälkbrytning där rapsen lutar (22,5 grader) kan förlusten vara mer än 1 300 kr/ha. Är det fråga om stjälkbrytning så grödan ligger längs med marken kan förlusten vara upp emot eller mer än 6 000 kr/ha.

Med Caryx har lantbrukaren kontroll över de nya kraftigare och högavkastande höstrapssorter.

Tillväxtreglering utförs förebyggande

Tillväxtreglering med Caryx utförs när rapsen är 20–30 cm hög, man mäter från markytan till den översta knoppen. Avgörande för en god effekt är att rapsen är i tillväxt. Det vill säga gärna en dagstemperatur på minimum 8–10 grader C och ingen betydande nattfrost, lätt morgonfrost betyder inte något.

Fler frön

Caryx ändrar hormonbalansen i växten. Det resulterar i en mindre sträckning av huvudskottet, fler sidoskott och en kraftigare utveckling av rotsystemet. När rapsen ger plats till utveckling av sidoskotten, ökar ljusinstrålningen till skidorna och fler frön utvecklas. Genom Caryx behandlingen får vi en starkare stjälk som bär den högre skörden ända till skörd.

Enhetlig gröda utan spill

Caryx säkrar en mer enhetlig gröda som är lättare att skörda. Utöver en lättare skörd ger det ett jämnt flöde vid tröskningen och mindre spill från tröskan.

Tidpunkt och dosering?

Caryx används i dosen 0,5–0,7 liter/ha när rapsen är 20–30 cm från markytan till högsta knoppen. Avgörande för en god effekt är att rapsen är i tillväxt. Det vill säga en dagstemperatur på minimum 8–10 grader C och ingen betydande nattfrost, lätt morgonfrost har ingen betydelse. Knappa dina egna siffror i stjälkbrytnings-beräknaren från ADAS och se hur stor skördeförlust du kan förvänta:

Caryx i höstraps tidig vår

Recommenderade produkter

Caryx® produktdetaljer

Caryx® produktdetaljer

Caryx kan användas i höstraps på höst och/eller tidig vår. Vid användning på hösten omfördelar man tillväxten, det blir mindre bladmassa, tillväxtpunkten håller sig tätare till marken och man får ett större rotsystem.

Läs mer

Top