BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Raps

Raps odlas för ett högt utbyte av frö och olja. Innehåll av glukosinolat och erukasyra bör vara låga. Rapsen har stort värde i växtföljden, särskilt i spannmålsdominerade växtföljder, där den innebär ett avbrott som både förbättrar markstruktur och sanerar mot sjukdomar. BASF förädlar både vårraps och höstraps. Samtidigt har vi utvecklat nya innovativa produkter för odlingsoptimering av höstraps och vårraps Inom ogräs, svamp, skadedjur och inte minst tillväxtreglering. Det odlas ca 110.000 ha oljeväxter i Sverige, varav höstraps är den dominerande grödan

Top