BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Växtskydd för jordbruket

BASF Agricultural Solutions erbjuder en bred portfölj av fungicider, herbicider och bekämpningsmedel samt tillväxtregulatorer. Med produkter och råd hjälper BASF jordbrukare att öka avkastningen och kvaliteten på sina grödor.

Pictor® Active - Sveriges starkaste och bredaste fungicid för raps

Svenska svampförsök i höstraps med Pictor Active visar på den mest effektiva svampbekämpning inkl. ljus bladfläck. I försök har Pictor Active gett den högsta merskörden.

Revystar® XL

Systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper.

Revytrex®

Systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper.

Top