BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Växtskydd för jordbruket

BASF Agricultural Solutions erbjuder en bred portfölj av fungicider, herbicider och bekämpningsmedel samt tillväxtregulatorer. Med produkter och råd hjälper BASF jordbrukare att öka avkastningen och kvaliteten på sina grödor.

Caryx®

Caryx®

Caryx® kan användas i höstraps om hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälkbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frö och ett utbyte.

Revystar® XL

Revystar® XL

Nytt från BASF för säsongen 2021, ett banbrytande svampmedel.

Revytrex®

Revytrex®

Nytt systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper.

Top