BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Caryx i höstraps säkrar övervintringen

29 aug. 2019

Caryx är det enda preparatet i Sverige som är registrerat för tillväxtreglering i höstraps och det har dessutom en sidoeffekt på svampsjukdomar, tack vare sitt innehåll av en Triazol. Caryx innehåller två aktiva substanser med tillväxtreglerande verkan vilket ger säker effekt över ett brett fönster av förutsättningar. Man får bäst effekt när det är bra tillväxt i rapsplantan och de två aktiva substanserna kompletterar varandra när det gäller verkningstid och snabbhet. Caryx kan användas både på hösten och på våren. Vid användning på hösten är oftast det främsta syftet att hålla ner tillväxtpunkten på rapsen så att den klarar vintern bättre. Vintern i Sverige kan vara tuff mot rapsen och tillväxtpunkten är viktig att bevara intakt för rapsens överlevnad. Ju högre upp tillväxtpunkten är desto större är risken att den skadas.

Tillväxtreglering med Caryx gör att energin i plantan omfördelas från längdtillväxt till rot och rothals, som då blir större. Man får en kraftigare rothals och bättre rottillväxt samtidigt som bladen blir lite tjockare och får en mörkare färg. För att få bästa effekt behöver man behandla ganska tidigt i rapsen utveckling. Optimalt är vid 4-6 örtblad på rapsen. Då kan man behandla med en ganska låg dos och ändå få en bra effekt. Caryxbehandlingen kan kompletteras med spillsädesbehandling och/eller insektsbehandling.

Faktorer som gör att rapsen sträcker på sig redan på hösten är;

• Tidig sådd, datum beror av regionen.

• Tätt bestånd – högt plantantal

• Hög kvävetillgång i marken – av en hög giva eller från förfrukten.

• Sort som växer snabbt på hösten

Bildtext: Med Caryx kan man få rapsen att bromsa längdtillväxt på hösten – bra för övervintringen!

När man använder Caryx på våren så är syftet dels att skapa fler sidoskott och samtidigt låta fler sidoskott nå upp till solljuset så att de kan producera frö. Detta åstadkommer man genom att omdirigera plantans energi från huvudskottet till sidoskott. Dels är syftet att förkorta rapsplantan så att den blir mer lättröskad och mindre benägen att lägga sig.

Optimal tidpunkt att använda Caryx på våren är så snart rapsplantorna är 20-30 cm höga och börjar sträcka på sig. Raps växer mycket snabbt så det är viktigt att komma ut tidigt.

Ladda ner Caryx Flyer her

Relaterade produkter

 Thomas Wildt-Persson

Thomas Wildt-Persson

Rådgivning och försäljning, Sverige och Norge

Top