BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Priaxor®- när du tänker stort i vårkorn

Priaxor® är utvecklad med särskild fokus på vårkorn och de svampsjukdomar som sänker skörd och kvalitet i denna gröda.

Kraftiga angrepp av kornrost och/eller kornets bladfläcksjuka kan kosta två ton skörd per ha och resultera i stor andel små kärnor av dålig kvalitet.

De nedre bladen i korn är större och bidrar mer till kärnfyllnaden än i vete.

Därför är det viktigt att bevara dem gröna och friska – också efter blomningen - så att de kan bidra till kärnfyllnaden.

Priaxor® ger ett effektivt skydd mot både kornrost och kornets bladfläcksjuka, utan inblandning av andra svampmedel.

Kornrost sprids med vinden medan kornets bladfläcksjuka sprids med vattenstänk under fuktiga förhållanden. Latenstiden är normalt 10-14 dagar, och alltså något kortare än för Septoria i vete. Man ska därför inte vänta för länge med att spruta, efter det att förhållanden för smittspridning varit gynnsamma. Priaxor® har en mycket stark kurativ verkan. I praktiken innebär det att angrepp av kornets bladfläcksjuka fortfarande kan stoppas sex dagar efter att infektion skett. Samtidigt har Priaxor® en mycket effektiv och säker verkan mot kornrost.

Ofta räcker det med en enkelbehandling i stadie 39-49 med 0,5-0,75 Priaxor. Vid mycket tidiga angrepp i mottagliga sorter kan det dock vara nödvändigt att behandla två gånger och starta redan i början av stråskjutningen, stadie 31-32, med en uppföljande behandling i stadie 45-55.

(Källa: Jordbruksverket, Svampar och insekter, sida 92). Skala: 0-5.

Relativ verkan av marknadsförda SDHI-preparat mot bladfläcksjuka och kornrost

 kornets bladfläcksjukakornrost
Priaxor4,55,0
Ascra Xpro4,54,5
Avator Xpro4,54,5
Silta Xpro4,54,5
Propulse4,53,5
Elatus Era4,55,0
Elatus Plus4,55,0

Se video om Priaxor

Priaxor är ett svampmedel från BASF som är skräddarsytt för svampbehandling i korn. För kornodlare som vill utnyttja skördepotentialen fullt ut är Priaxor ett utmärkt val, såväl för maltkornsodlaren som för foderkornsodlaren.

Xarvio scouting App

Flerfunktionsapp för fältdiagnostik.

Læs mere

Xemium® - Ledande prestanda för växande framgångar

Odlare över hela världen förlitar sig på säkra och pålitliga verktyg för att kunna kontrollera sjukdomar. Högeffektiva och innovativa fungicider är avgörande för att på ett hållbart sätt kunna hantera svampsjukdomar och samtidigt säkerställa hög kvalitet och god avkastning.

Läs mer om Xemium

Deltag i Priaxor-tävling och vin prisar värde ca 5000 SEK.

Vi lottar ut 3 stk vinnare imellem alle deltagerne i konkurrancen.

Vinst: Tre stycken paket med batteridriven mutterdragare och batteri av hög kvalitet.

Deltag i Tävlingan
Top