BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Trinet P

Vid fara för angrepp av granbarkborren används Trinet-P nät med feromonet Pheroprax

Fördelar

Detaljer

Toxiska ikoner

  • GHS-09 - GHS-09
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
  • GHS-07 - GHS-07
Top