BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Biathlon_4D

Herbicider

Biathlon 4D är et örtogräs ogräs medel som ska användas på våren i spannmål med eller utan insådd av gräs

Att använda mot örtogräs ogräs i spannmål (höstvete, vårvete, vårkorn, höstkorn, vårhavre, höstråg, rågvete). Kan även användas i vårsäd vårvete, vårkorn och havre) med insådd av gräs.

Fördelar

Generell information

Namn Biathlon_4D
Formulering WG
Innehåll 714.0 g/kg tritosulfuron, 54.0 g/kg florasulam
Etikett 2018_03_Biathlon_4D_SE
Säkerhetsblad BIATHLON_4D_SDS
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Top