BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Fastac 50

Insekticider

Fastac 50 är ett insektsmedel med effekter på både sugande och gnagande insekter i många olika grödor.

Mot skadeinsekter i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, raps, rybs, potatis, sockerbetor, foderbetor, ärt, bönor, jordgubbar på friland, kepalök,purjolök, rödkål, vitkål, savoykål, spetskål, blomkål, broccoli, sallat och ruccola på friland, majs, klövervallar och lusernvallar.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.


Generell information

Namn Fastac 50
Formulering EC
Innehåll 50 g/l Alfacypermetrin
Etikett 2018_11_Fastac_SE
Säkerhetsblad 2017.10_FASTAC50_SDS_SE
Godkända användningsområden: Mot skadeinsekter i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre. Behandling får ej ske senare än 42 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av raps och rybs. Behandlingen får ej ske senare än 28 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av potatis. Behandling får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Behandling i får ej ske senare än 14 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av ärter och bönor. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av kepalök, purjolök, rödkål, vitkål, savoykål, spetskål, blomkål och broccoli. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av sallat och ruccola på friland. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av majs. Behandling får ej ske senare än 56 dagar före skörd. Mot skadeinsekter i odlingar av klövervallar och lucernvallar. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90%. All annan användning är otillåten. Produktbeskrivning: Fastac 50 är ett insektsmedel med snabb, effektiv och bred verkan mot skadeinsekter. Skadeinsekterna dör när de kommer i direkt kontakt med medlet eller äter av behandlade plantdelar. Fastac 50 har också en repellerande effekt, vilket betyder att behandlade plantdelar skyddas från skadegörelse under lång tid. Fastac 50 har ingen gasverkan och sprids inte systemiskt i plantan varför plantans nytillväxt inte skyddas. Jämn och fullständig täckning av bladverket är nödvändigt för fullgod effekt. Fastac 50 är mycket regnfast när sprutvätskan torkat in i plantan och bindningen i vaxskiktet ger därför en viss långtidseffekt. Fastac 50 är skonsamt mot grödan och ger ej brännskador. Fastac 50 är ett s k ”lågdosmedel” och mängden aktiv substans som behöver användas för att nå fullgod effekt är mycket liten. Undersökningar behöver användas för att nå fullgod effekt är mycket liten. Undersökningar i laboratorier och under fältförhållanden visar att Fastac 50 är skonsamt mot miljön och bryts snabbt ned till ofarliga substanser i naturen.
Användningsteknik och vattenmängd Jämn och fullständig täckning av grödan är viktig för fullgod effekt. Använd minst 200 liter vatten per hektar. Tillredning och blandbarhet Fyll spruttanken till hälften och tillsätt Fastac 50 under omrörning. Fyll därefter på resten av vattnet. Fastac 50 är blandbart med de flesta förekommende växtskyddsmedel. För ytterligare information kontakta Din leverantör. Vid blandning med andra medel fyll spruttanken till hälften och tillsätt blandningspartners. Starta svag omrörning och fyll tanken nästan helt med vatten och tillsätt Fastac 50. Fastac 50 kan blandas med formulerade bor, magnesium, mangan, zink produkter.
  • GHS-02 - GHS-02
  • GHS-06 - GHS-06
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Skadedjur (insekter och gnagare)
Top