BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Forbel 750

Fungicider

Forbel 750 är en fungicid med snabb effekt som skiljer sig från många andra fungicider genom att ha en annan verkningsmekanism och är därför bra i en resistensstrategi.

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre från begynnande stråskjutning (BBCH 31) till och med avslutad blomning (BBCH 69). All annan användning är otillåten.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Fördelar

  • Snabb stoppande effekt mot mjöldagg och rost
  • Fungerar även vid låga temperaturer
  • Systemisk med snabb fördelning i plantan
  • Ingen resistensrisk
Top