BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Pheroprax

Feromoner

Vid fara för angrepp av granbarkborren används Trinet-P nät med feromonet Pheroprax

Feromon som attraherar granbarkborre (Ips typographus).

Top