BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Pheroprax

Feromoner

Vid fara för angrepp av granbarkborren används Trinet-P nät med feromonet Pheroprax

Feromon som attraherar granbarkborre (Ips typographus).

Generell information

Namn Pheroprax
Formulering
Innehåll 2.Methyl-3-Buten-2-ol
Etikett Pheroprax_SE
Säkerhetsblad Pheroprax_SDS_SE
  • GHS-02 - GHS-02
  • GHS-07 - GHS-07

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Baggar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Baggar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Baggar
Top