BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Priaxor

Fungicider

Systemisk svampmedel med SDHI. Förebyggande och kurativ effekt för använding i vete, rågvete, råg, korn och havre.

Priaxor med Xemium Power

Systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativ effekt för användning i vete, rågvete, råg, korn och havre.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Fördelar

• Stark kurativ effekt

• Skyddar under lång tid

• Flexibel användning

• Korn, råg, havre

Se video om Priaxor

Priaxor är ett svampmedel från BASF som är skräddarsytt för svampbehandling i korn. För kornodlare som vill utnyttja skördepotentialen fullt ut är Priaxor ett utmärkt val, såväl för maltkornsodlaren som för foderkornsodlaren.

Generell information

Namn Priaxor
Formulering EC
Innehåll 75.0 g/l fluxapyroxad, 150.0 g/l pyraclostrobin
Etikett Priaxor-se
Säkerhetsblad PRIAXOR_SDS_SE
Marknadsföring Priaxor broschyr
Priaxor annons
Priaxor innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen säkrar maximal fördelning och upptag av sprutvätskan och har snabb regnfasthet. Dessa egenskaper ger en utmärkt kurativ effekt som kan stoppa svampangrepp långt in i latensperioden. Det ger säkrare effekt under alla förhållanden och möjlighet till fler sprutdagar. De väderbeständiga depåerna på bladytan och i vaxskiktet frigör aktiv substans under lång tid. Denna långsamma frigivning ger en långvarig förebyggande och kurativ effekt. Fluxapyroxad (Xemium) Fluxapyroxad tillhör den senaste generationen fungicider – så kallade SDHI Xemium kännetecknas av mycket snabbt upptag i växten, en unik rörlighet (mobilitet) i plantvävnadensamt förmågan att bilda väderbeständiga depåer i vaxskiktet, från vilka aktiv substans frigörs kontinuerligt. Pyraklostrobin Pyraklostrobin tillhör gruppen strobiluriner och känns igen från fungicider som Comet Pro och Signum. Pyraklostrobin är inte systemiskt i traditionell mening, men fördelas ändå effektivt i växtvävnaden utan att behöva absorberas i växtens saftström. Förutom att ha en bra effekt mot ett brett antal svampsjukdomar har pyraklostrobin också ett antal väl dokumenterade fysiologiska effekter, vilket i vissa fall har en positiv effekt på skörd / kvalitet - även utan angrepp av svampsjukdomar. Pyraklostrobin ökar produktionen av antioxidanter och därmed stresstoleransen mot torka och ozon samt stärker växtens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvar).
Priaxor kan användas i stråsäd från stadie BBCH 30 till och med BBCH 69, dvs från stråskjutning till avslutad blomning. Två behandlingar kan göras med minst 7 dagars intervall. Max total dos är 1,5 liter/ha och karenstiden till skörd är 35 dagar.
EnkelbehandlingDelad behandling (2x)
Korn0,75-1,5 l/ha0,5-0,75 l/ha
Råg0,75-1,5 l/ha0,5-0,75 l/ha
Vete0,5-1,5 l/ha + triazol/SDHI0,5-0,75 l/ha + triazol/SDHI
Rågvete0,5-1,5 l/ha +triazol/SDHI0,5-0,75 l/ha + triazol/SDHI
Havre--> DC 39: 0,75-1,0 l/ha --> DC 45: max 0,5 l/ha DC 45 --> max 0,4 l/ha -
• Max två behandlingar med Piaxor per såsong. • Verkningstiden år propotionell mot dosering och bör altid anpasses till smittotryck, sortens mottaglighet, klimatförhållanden, bladmassa, grödans utvecklingsstadium osv. • Den båsta och mest långvariga effekt uppnås vid förebyggande behandling. • Vi etablerade angrepp bör dosen höjas.
PRIAXOR innehåller fluxaproxad och pyraklostrobin, två aktiva substanser med olika verkningssätt och olika FRAC-koder. Fluxapyroxad är en ny aktiv substans inom gruppen med SDHI-produkter (FRAC kod C2). Baserat på resistens riskanalys är där för fluxapyroxad en medium risk att utveckla resistens i svartpricksjuka, brunfläcksjuka och bladfläcksjuka i vete, rost, sköldfläcksjuka, stråknäckare, ramularia och en hög risk i mjöldagg. Pyraklostrobin, tillhör QoI-gruppen av substanser (FRAC-kod C3). Pyraklostrobin har en hög risk för utveckling av resistens, såsom även andra QoI-svampmedel och strobiluriner. Enligt FRAC-rekommendationer för 2016/2017 bör PRIAXOR användas förebyggande tidigt i sjukdomsförloppet. Max två behandlingar per säsong i grödan med produkter som innehåller någon aktiv substans inom QoI-gruppen (Frac-kod C3) eller SDHI-gruppen (FRAC-kod C2). FRAC = Fungicide Resistance Action Group
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Kronrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Kornrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Brunrost
Gulrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Brunrost
Gulrost
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Brunrost
Gulrost
Top