BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Storanet

Övriga

Storanet används för att skydda virkesupplag utomhus

av löv-eller barrträd mot insektsangrepp.

Att användas mot insektsangrepp på obarkat virke, av insekter såsom barkborrar (Scolytidae), märgborrar (Scolytidae), långhorningar (Chrysomeloidea) och praktbaggar (Buprestidae).

All annan användning är otillåten.

Generell information

Namn Storanet
Formulering XX
Innehåll
Etikett Storanet_SE
Säkerhetsblad STORANET_SDS_SE
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Baggar
Top