BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Storanet

Övriga

Storanet används för att skydda virkesupplag utomhus

av löv-eller barrträd mot insektsangrepp.

Att användas mot insektsangrepp på obarkat virke, av insekter såsom barkborrar (Scolytidae), märgborrar (Scolytidae), långhorningar (Chrysomeloidea) och praktbaggar (Buprestidae).

All annan användning är otillåten.

Top