BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Acrobat WG

Acrobat WG är särskilt effektivt mot potatisbladmögel (Phytophtora infestans) och lökbladmögel (Peronospora spp). Har även viss effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria) i potatis

Fördelar

- Två aktiva substanser

- Kan användas i lök och potatis

- God effekt mot lökbladmögel

Detaljer

Namn Acrobat WG
Formulering WG
Innehåll 90.0 g/kg Dimetomorf, 600.0 g/kg Mankozeb
Acrobat WG är ett vattenlösligt granulat som används mot svampangrepp i od-lingar av potatis, vitlök och kepalök, och är särskilt effektivt mot potatisbladmögel (Phytophtora infestans) och lökbladmögel (Peronospora spp). Acro-bat WG har även viss effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria spp) i potatis. Acrobat WG innehåller två aktiva substanser, dimetomorf och mankozeb. Dimetomorf är en systemisk fungicid, som har lokalsystemisk aktivitet vid bladapplicering med mycket god förebyggande, antisporulerande och kurativ effekt mot bladmögel. Dimetomorf är aktivt på flera platser i svampens utvecklingscykel och har även effekt mot metalaxylresistenta stammar. Mankozeb är en kontaktverkande fungicid som hämmar svampsporernas groning och stoppar därmed svampens angrepp. Acrobat WG är formulerat som ett vattenlösligt granulat.
Tillredning Fyll spruttanken till hälften med vatten och tillsätt Acrobat WG under omrörning. Acrobat WG upplöses efter några minuter, varefter preparatet fördelar sig i sprutvätskan. Fortsätt omrörningen under transport och och sprutning. Blandbarhet Acrobat WG är blandbart med penetreringsolja, Fastac 50, Titus och mikro-näringsämnen. Blandningspreparaten tillsätts sist, när Acrobat WG är fullständigt upplöst i sprutvätskan. Volymvikt: 0,68 - 0,71 kg/liter. Vattenmängd och sprutteknik Acrobat WG skall appliceras med jämn och fullständig täckning av grödan för att ge fullgod effekt. Avdriftsreducerande utrustning min 90% skall användas vid sprutning med Acrobat WG. Vätskemängden 200 - 400 l/ha. Regnfri tid efter behandling 4 - 6 timmar. Förvaring Förvaras torrt och svalt. Produkten skall förvaras oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från livsmedel och foder.
Fungicidgruppp enlig FRAC Mankozeb är en så kallad multi-site-fungicid tillhörande grupp M3 enlig FRAC. Dimetomorf tillhör FRAC grupp 40. FRAC står för Fungicide Resistance Action Committee.
Namn Acrobat WG
Formulering WG
Innehåll 90.0 g/kg Dimetomorf, 600.0 g/kg Mankozeb
Acrobat WG är ett vattenlösligt granulat som används mot svampangrepp i od-lingar av potatis, vitlök och kepalök, och är särskilt effektivt mot potatisbladmögel (Phytophtora infestans) och lökbladmögel (Peronospora spp). Acro-bat WG har även viss effekt mot torrfläcksjuka (Alternaria spp) i potatis. Acrobat WG innehåller två aktiva substanser, dimetomorf och mankozeb. Dimetomorf är en systemisk fungicid, som har lokalsystemisk aktivitet vid bladapplicering med mycket god förebyggande, antisporulerande och kurativ effekt mot bladmögel. Dimetomorf är aktivt på flera platser i svampens utvecklingscykel och har även effekt mot metalaxylresistenta stammar. Mankozeb är en kontaktverkande fungicid som hämmar svampsporernas groning och stoppar därmed svampens angrepp. Acrobat WG är formulerat som ett vattenlösligt granulat.
Tillredning Fyll spruttanken till hälften med vatten och tillsätt Acrobat WG under omrörning. Acrobat WG upplöses efter några minuter, varefter preparatet fördelar sig i sprutvätskan. Fortsätt omrörningen under transport och och sprutning. Blandbarhet Acrobat WG är blandbart med penetreringsolja, Fastac 50, Titus och mikro-näringsämnen. Blandningspreparaten tillsätts sist, när Acrobat WG är fullständigt upplöst i sprutvätskan. Volymvikt: 0,68 - 0,71 kg/liter. Vattenmängd och sprutteknik Acrobat WG skall appliceras med jämn och fullständig täckning av grödan för att ge fullgod effekt. Avdriftsreducerande utrustning min 90% skall användas vid sprutning med Acrobat WG. Vätskemängden 200 - 400 l/ha. Regnfri tid efter behandling 4 - 6 timmar. Förvaring Förvaras torrt och svalt. Produkten skall förvaras oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från livsmedel och foder.
Fungicidgruppp enlig FRAC Mankozeb är en så kallad multi-site-fungicid tillhörande grupp M3 enlig FRAC. Dimetomorf tillhör FRAC grupp 40. FRAC står för Fungicide Resistance Action Committee.
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top