BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Forbel 750

Forbel 750 är en fungicid med snabb effekt som skiljer sig från många andra fungicider genom att ha en annan verkningsmekanism och är därför bra i en resistensstrategi.

Fördelar

  • Snabb stoppande effekt mot mjöldagg och rost
  • Fungerar även vid låga temperaturer
  • Systemisk med snabb fördelning i plantan
  • Ingen resistensrisk

Detaljer

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09
Top