BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Tanaris

Herbicider

Generell information

Namn Tanaris
Formulering SE
Innehåll 333.0 g/l dimetenamid-p, 167.0 g/l kvinmerak
Säkerhetsblad Tanaris Säkerhetsblad
Etikett Tanaris etikett
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
örtogräs
Top