BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Trinet P

Övriga

Vid fara för angrepp av granbarkborren används Trinet-P nät med feromonet Pheroprax

Att användas för skydd av barrskog mot angrepp av granbarkborre (Ips typographus).

All annan användning är otillåten.

Generell information

Namn Trinet P
Formulering XX
Innehåll
Etikett Trinet_P_SE_feb17
Säkerhetsblad TRINET_SDS_SE
Marknadsföring Trinet P broschyr
Trinet Broshyr
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Baggar
Top