Xemium®

Ledande prestanda för växande framgångar

Odlare över hela världen förlitar sig på säkra och pålitliga verktyg för att kunna kontrollera sjukdomar. Högeffektiva och innovativa fungicider är avgörande för att på ett hållbart sätt kunna hantera svampsjukdomar och samtidigt säkerställa hög kvalitet och god avkastning.

BASF har i många år erbjudit sina kunder ett brett sortiment av pålitliga fungicider. Ett team av BASF-forskare som oförtröttligt låtit vetenskapen arbeta till förmån för jordbruket har nu utvecklat en ny och kraftfull aktiv substans i den viktiga kemiska klassen karboxamider: Xemium.

Xemium uppvisar en stark och långvarig effekt mot ett brett spektrum av svampsjukdomar och dess unika förmåga att sprida sig i plantan ger avsevärda förebyggande och läkande effekter. På så vis möjliggörs inte bara sjukdomskontroll i bland många olika växter, utan dessutom uppnås god avkastning med hög kvalitet.

För odlare kommer produkter med Xemium bli viktiga partner för att pålitligt kunna nå framgångar både i jordbruket och företagandet.

Xemium® - Exceptionell distribution och kontinuerlig tillförsel

Xemium distribueras kontinuerligt från depåer på bladytorna, vilket säkerställer kontinuerligt upptag. Den speciella molekylära designen gör att den enkelt kan ta sig in och röra sig i plantan. Detta i kombination med den höga aktivitetsnivån säkerställer långtidsverkande förebyggande och läkande effekter, och på så vis pålitlig sjukdomskontroll.

Xemium® - förbättrad effektivitet vid blockering av svampenzymer

Xemium blockerar svampens respiratoriska kedja med utomordentlig effektivitet. Detta är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till dess mångsidighet och lämplighet för applicering med flexibla tidsramar. Med den nya pyrazolbindande tekniken kan Xemium på ett mycket effektivt sätt blockera Complex li.

Detta enzym, som också går under namnet succinatdehydrogenas (SDH), spelar en viktig roll för svamparnas cellandning. Complex li ger cellerna energi i form av bundna elektroner utöver att det också ger molekylära byggstenar för celltillväxt. Dessa funktioner störs av SDH-hämmaren (SDHI) Xemium.

Xemium är inte korsresistent med fungicider med andra verksamma mekanismer. Det utökade patogenspektret gör det möjligt att introducera Xemium med en ny verksam mekanism för grödor som inte exponerats för karboxamider. På så vis får odlare tillgång till ett nytt verktyg mot patogener.

För att minska utvecklingen av resistens mot SDH-hämmare kommer BASF kombinera Xemium med andra aktiva fungicidingredienser med annan verksam mekanism i enlighet med FRAC-riktlinjerna för resistenshantering.

Xemium® - Stark förebyggande och läkande mekanism

Xemium hämmar effektivt sporernas grobarhet och mycelets tillväxt hos växande svamp. Rekommendationen för Xemium-produkter är att de ska användas förebyggande i linje med en hållbar strategi för resistenshantering. Men substansen är också effektiv för att kontrollera befintliga svampangrepp. Xemium kompletterar på så vis andra fungicider med läkande mekanism.

Xemium® - Med stöd av intelligent formelteknik

Produkter som innehåller Xemium-fungicid kommer att bygga på BASF:s innovativa formelteknik. Täckning, upptag och regntålighet har optimerats för exceptionell prestanda.

Referens

Stråsäd
Stråsäd

Stråsäd er den største afgrøde i Sverige

Systemisk svampmedel med SDHI. Förebyggande och kurativ effekt för använding i vete, rågvete, råg, korn och havre.

Förebyggande och kurativ effekt för använding i vete, rågvete, råg, korn och havre.

Top