BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Candit

Fungicider

Candit har mycket god effekt mot mjöldagg i olika växter och en sidoeffekt mot gloeosporium i äpple och päron.

Att användas mot svampsjukdomar i; odlingar av äpple och päron, jordgubbar, plantskoleväxter frilandsodlingar av krusbär, vinbär, blåbär, tranbär, odlingar av prydnadsväxter i växthus.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.


Fördelar

  • effekt mot både skorv och mjöldagg
  • god blandningspartner i skorvprogram
  • fungerar väl tidigt på våren

Generell information

Namn Candit
Formulering WG
Innehåll 500.0 g/kg Kresoxim-metyl
Etikett 2018_03_Candit_SE
Säkerhetsblad Candit_SDS
Godkända användningsområden: Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron, jordgubbar, vinbär, krusbär, blåbär, tranbär på friland och prydnadsväxter i växthus samt plantskoleväxter. Endast för användning i äpple och päronodlingar där marken är bevuxen mellan träden. Behandling av äpple- och päronträd får ej ske senare än 28 dagar före skörd, 7 dagar i jordgubbar och 14 dagar i vinbär, krusbär, blåbär och tranbär. All annan användning är otillåten. Produktbeskrivning: Candit har mycket god effekt mot mjöldagg i äpple, päron, jordgubbar, vinbär, krusbär, blåbär, tranbär och plantskoleväxter. God effekt mot skorv samt sidoeffekt mot gloeosporium i äpple och päron. Sidoeffekt mot ögonfläcksjuka i jordgubbar, rost och bladfallsjuka i vinbär. Candit har i prydnadsväxter effekt mot Sphaerotheca pannosa, Diplocarpon rosae och Phytophtora cryptogea i rosor. Puccinia horiana i chrysantemum. För bästa biologiska resultat bör all behandling ske förebyggande i alla kulturer. Genom den förebyggande behandling utnyttjar man Candit på bästa sätt, genom att ge kulturen ett skydd mot skadesvamparna. Candit är regnfast en timme efter sprutningen. Preparatet är skonsamt och har inte förorsakat korkrost i fruktsorterna som ingått i provningen. Candit är skonsamt mot nyttoinsekter och lämpar sig väl i IP-odling. Fältför-sök har visat att Candit är skonsam mot följande nyttoinsekter Typhlodro-mus pyri, Amblyseius potentillae, Chrysoperla carnea, Orius majusculus och Trichogamma. Vid användning av Candit tillsammans med utsättning av nyttodjur rekommenderas det alltid att göra en provbehandling först.
Tillredning Fyll den väl rengjorda tanken till hälften med vatten. Tillsätt Candit under om-rörning varefter tanken fylles till fullt. Omrörning skall vara tillslagen under fyllning och sprutning. Blandbarhet Candit är blandbart med de flesta insekticider, fungicider och bladgödselmedel. I växthus gurka, tomat samt i prydnadsväxter bör inte Candit blandas med oljor, vätmedel, bladgödsel eller andra växtskyddsmedel. Sprutteknik Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och att hela bladverket blir täckt. På stora träd används den högsta vattenmängden. I växthus 10-20 l per 100 m2. Vattenmängd Vattenmängd 400 - 2000 liter per ha. Volymvikt; ca 0,54 kg/l
Resistensstrategi För många svampmedel finns det risk att det kan förekomma resistenta stammar av svampen mot aktuellt svampmedel. Det går inte att förutse när resistens kan uppstå då många olika faktorer påverkar uppkomsten av resistens. Därför är viktigt att följa rekommenderade doser och antal be-handlingar med Candit för att undvika resistens bildning. Candit bör blandas med preparat med annat verkningssätt vid behandling mot skorv i äpple och päron. Candit skall max användas 3 gånger i odlingar av äpple, päron, prydnadsväxter och plantskolor och 2 gånger i övriga kulturer per säsong. Behandlingar därefter skall ske med preparat ur annan ämnesgrupp. Candits aktiva substans, Kresoxim-metyl, tillhör FRAC grupp 11.
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Top