Med BASF får du ut mer av ditt jordbruk

BASF Agricultural Solution Sverige utvecklar, testar och säljer grödspecifika lösningar.

Vi är specialister på växtskyddsmedel, utsäde och tillsatser till gödselmedel som är skräddarsydda för svenskt klimat och svenska grödor.

Av oss kan du få råd och vägledning hur du optimerar utnyttjandet av dina odlingsresurser.

 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Farming - the biggest job on earth

Lantbruket står inför flera stora utmaningar. Vi har pratat med lantbrukare som fokuserar på precisionsodling, hållbarhet och innovation. Vi delar med oss av deres erfarenheter för att rusta lantbrukarna, branschen och kommande generationer för framtiden.

Läs mer

Follow a Farmer 2023

Träffa nya 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2023!

Rått- och musfritt på ned till 7 dagar - Selontra®

BASF är stolta över att kunna presentera nästa generations rodenticid Selontra. Det bästa och snabbaste sättet att hantera problem med råttor och möss på landsbygd och i stadsmiljöer.

Revyona® - Ny generation triazolfungicider med utmärkt effekt i kärnfrukt

Ny bredspektrumfungicid 2022, med klassens bästa effekt på Alternaria i potatis. Godkänt för potatis, äpplen, päron, stenfrukter, sockerbetor, raps och majs.

Lyssna till Växtskyddspodden

En pod från BASF Agricultural Solutions Sverige om Växtskydd, hållbart jordbruk och framtidens jordbruk.

Produktsökning

Hitta aktuell produkt här.

Etiketter, säkerhetsdatablad & marknadsföring

Ladda ned etiketter, säkerhetsdatablad och marknadsföring för alla BASF produkter

Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook; BASF Agricultural Solutions. Här finner du inlägg om grödor, rekommendationer och mycket mer.

Top