Med BASF får du ut mer av ditt jordbruk

BASF Agricultural Solution Sverige utvecklar, testar och säljer grödspecifika lösningar.

Vi är specialister på växtskyddsmedel, utsäde och tillsatser till gödselmedel som är skräddarsydda för svenskt klimat och svenska grödor.

Av oss kan du få råd och vägledning hur du optimerar utnyttjandet av dina odlingsresurser.

 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Follow a Farmer - Videoserie av BASF

Träffa nya 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2023!

Läs mer

Svenska spannmålsodlares första stråsädesfungicid som inte sprutas ut och kan ge dig möjlighet att hoppa över första sprutningen.

Caryx® kan användas i höstraps om hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälkbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frö och ett utbyte.

BASF är stolta över att kunna presentera nästa generations rodenticid Selontra. Det bästa och snabbaste sättet att hantera problem med råttor och möss på landsbygd och i stadsmiljöer.

Revystar XL är ett effektivt svampmedel i stråsäd. Mycket effektivt mot den mest betydelsefulla sjukdomen i vete, Septoria tritici. Stark - Enkel - Säker.

Revytrex är ett systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper mot sjukdomar i vete, korn, rågvete och höstråg.

Skulle du vilja kunna använda jordbrukstjänster som är skräddarsydda efter dina behov och din plats?

Då är ett ”Mitt BASF”-konto rätt lösning för dig.

Lantbruket står inför flera stora utmaningar.

Vi har pratat med lantbrukare som fokuserar på precisionsodling, hållbarhet och innovation.

Vi delar med oss av deres erfarenheter för att rusta lantbrukarna, branschen och kommande generationer för framtiden.

En pod från BASF Agricultural Solutions Sverige om Växtskydd, hållbart jordbruk och framtidens jordbruk.

Få en översikt över vilka skadedjur, sjukdomar och ogräs som är relevanta för dina grödor och hitta produkter som kan hjälpa.

Hitta aktuell produkt här.

Top