Priaxor®

Systemisk svampmedel med SDHI. Förebyggande och kurativ effekt för använding i vete, rågvete, råg, korn och havre.

Priaxor med Xemium Power.

Priaxor®

Systemisk svampmedel med SDHI. Förebyggande och kurativ effekt för använding i vete, rågvete, råg, korn och havre.

Priaxor med Xemium Power.


Fördelar

• Stark kurativ effekt

• Skyddar under lång tid

• Flexibel användning

• Korn, råg, havre

Detaljer

Generell information

Namn Priaxor
Formulering EC
Innehåll 75.0 g/l fluxapyroxad, 150.0 g/l pyraclostrobin

Produkttyp

Priaxor innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen säkrar maximal fördelning och upptag av sprutvätskan och har snabb regnfasthet. Dessa egenskaper ger en utmärkt kurativ effekt som kan stoppa svampangrepp långt in i latensperioden. Det ger säkrare effekt under alla förhållanden och möjlighet till fler sprutdagar. De väderbeständiga depåerna på bladytan och i vaxskiktet frigör aktiv substans under lång tid. Denna långsamma frigivning ger en långvarig förebyggande och kurativ effekt. Fluxapyroxad (Xemium) Fluxapyroxad tillhör den senaste generationen fungicider – så kallade SDHI Xemium kännetecknas av mycket snabbt upptag i växten, en unik rörlighet (mobilitet) i plantvävnadensamt förmågan att bilda väderbeständiga depåer i vaxskiktet, från vilka aktiv substans frigörs kontinuerligt. Pyraklostrobin Pyraklostrobin tillhör gruppen strobiluriner och känns igen från fungicider som Comet Pro och Signum. Pyraklostrobin är inte systemiskt i traditionell mening, men fördelas ändå effektivt i växtvävnaden utan att behöva absorberas i växtens saftström. Förutom att ha en bra effekt mot ett brett antal svampsjukdomar har pyraklostrobin också ett antal väl dokumenterade fysiologiska effekter, vilket i vissa fall har en positiv effekt på skörd / kvalitet - även utan angrepp av svampsjukdomar. Pyraklostrobin ökar produktionen av antioxidanter och därmed stresstoleransen mot torka och ozon samt stärker växtens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvar).

Användning

Priaxor kan användas i stråsäd från stadie BBCH 30 till och med BBCH 69, dvs från stråskjutning till avslutad blomning. Två behandlingar kan göras med minst 7 dagars intervall. Max total dos är 1,5 liter/ha och karenstiden till skörd är 35 dagar.
EnkelbehandlingDelad behandling (2x)
Korn0,75-1,5 l/ha0,5-0,75 l/ha
Råg0,75-1,5 l/ha0,5-0,75 l/ha
Vete0,5-1,5 l/ha + triazol/SDHI0,5-0,75 l/ha + triazol/SDHI
Rågvete0,5-1,5 l/ha +triazol/SDHI0,5-0,75 l/ha + triazol/SDHI
Havre--> DC 39: 0,75-1,0 l/ha --> DC 45: max 0,5 l/ha DC 45 --> max 0,4 l/ha -
• Max två behandlingar med Piaxor per såsong. • Verkningstiden år propotionell mot dosering och bör altid anpasses till smittotryck, sortens mottaglighet, klimatförhållanden, bladmassa, grödans utvecklingsstadium osv. • Den båsta och mest långvariga effekt uppnås vid förebyggande behandling. • Vi etablerade angrepp bör dosen höjas.

Resistens

PRIAXOR innehåller fluxaproxad och pyraklostrobin, två aktiva substanser med olika verkningssätt och olika FRAC-koder. Fluxapyroxad är en ny aktiv substans inom gruppen med SDHI-produkter (FRAC kod C2). Baserat på resistens riskanalys är där för fluxapyroxad en medium risk att utveckla resistens i svartpricksjuka, brunfläcksjuka och bladfläcksjuka i vete, rost, sköldfläcksjuka, stråknäckare, ramularia och en hög risk i mjöldagg. Pyraklostrobin, tillhör QoI-gruppen av substanser (FRAC-kod C3). Pyraklostrobin har en hög risk för utveckling av resistens, såsom även andra QoI-svampmedel och strobiluriner. Enligt FRAC-rekommendationer för 2016/2017 bör PRIAXOR användas förebyggande tidigt i sjukdomsförloppet. Max två behandlingar per säsong i grödan med produkter som innehåller någon aktiv substans inom QoI-gruppen (Frac-kod C3) eller SDHI-gruppen (FRAC-kod C2). FRAC = Fungicide Resistance Action Group

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Priaxor
Formulering EC
Innehåll 75.0 g/l fluxapyroxad, 150.0 g/l pyraclostrobin

Produkttyp

Priaxor innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen säkrar maximal fördelning och upptag av sprutvätskan och har snabb regnfasthet. Dessa egenskaper ger en utmärkt kurativ effekt som kan stoppa svampangrepp långt in i latensperioden. Det ger säkrare effekt under alla förhållanden och möjlighet till fler sprutdagar. De väderbeständiga depåerna på bladytan och i vaxskiktet frigör aktiv substans under lång tid. Denna långsamma frigivning ger en långvarig förebyggande och kurativ effekt. Fluxapyroxad (Xemium) Fluxapyroxad tillhör den senaste generationen fungicider – så kallade SDHI Xemium kännetecknas av mycket snabbt upptag i växten, en unik rörlighet (mobilitet) i plantvävnadensamt förmågan att bilda väderbeständiga depåer i vaxskiktet, från vilka aktiv substans frigörs kontinuerligt. Pyraklostrobin Pyraklostrobin tillhör gruppen strobiluriner och känns igen från fungicider som Comet Pro och Signum. Pyraklostrobin är inte systemiskt i traditionell mening, men fördelas ändå effektivt i växtvävnaden utan att behöva absorberas i växtens saftström. Förutom att ha en bra effekt mot ett brett antal svampsjukdomar har pyraklostrobin också ett antal väl dokumenterade fysiologiska effekter, vilket i vissa fall har en positiv effekt på skörd / kvalitet - även utan angrepp av svampsjukdomar. Pyraklostrobin ökar produktionen av antioxidanter och därmed stresstoleransen mot torka och ozon samt stärker växtens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvar).

Användning

Priaxor kan användas i stråsäd från stadie BBCH 30 till och med BBCH 69, dvs från stråskjutning till avslutad blomning. Två behandlingar kan göras med minst 7 dagars intervall. Max total dos är 1,5 liter/ha och karenstiden till skörd är 35 dagar.
EnkelbehandlingDelad behandling (2x)
Korn0,75-1,5 l/ha0,5-0,75 l/ha
Råg0,75-1,5 l/ha0,5-0,75 l/ha
Vete0,5-1,5 l/ha + triazol/SDHI0,5-0,75 l/ha + triazol/SDHI
Rågvete0,5-1,5 l/ha +triazol/SDHI0,5-0,75 l/ha + triazol/SDHI
Havre--> DC 39: 0,75-1,0 l/ha --> DC 45: max 0,5 l/ha DC 45 --> max 0,4 l/ha -
• Max två behandlingar med Piaxor per såsong. • Verkningstiden år propotionell mot dosering och bör altid anpasses till smittotryck, sortens mottaglighet, klimatförhållanden, bladmassa, grödans utvecklingsstadium osv. • Den båsta och mest långvariga effekt uppnås vid förebyggande behandling. • Vi etablerade angrepp bör dosen höjas.

Resistens

PRIAXOR innehåller fluxaproxad och pyraklostrobin, två aktiva substanser med olika verkningssätt och olika FRAC-koder. Fluxapyroxad är en ny aktiv substans inom gruppen med SDHI-produkter (FRAC kod C2). Baserat på resistens riskanalys är där för fluxapyroxad en medium risk att utveckla resistens i svartpricksjuka, brunfläcksjuka och bladfläcksjuka i vete, rost, sköldfläcksjuka, stråknäckare, ramularia och en hög risk i mjöldagg. Pyraklostrobin, tillhör QoI-gruppen av substanser (FRAC-kod C3). Pyraklostrobin har en hög risk för utveckling av resistens, såsom även andra QoI-svampmedel och strobiluriner. Enligt FRAC-rekommendationer för 2016/2017 bör PRIAXOR användas förebyggande tidigt i sjukdomsförloppet. Max två behandlingar per säsong i grödan med produkter som innehåller någon aktiv substans inom QoI-gruppen (Frac-kod C3) eller SDHI-gruppen (FRAC-kod C2). FRAC = Fungicide Resistance Action Group

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Varför Priaxor?

Tänk stort!

Med Priaxor har du lösningen i dina händer. Denär effektiv, flexibel och klarar om nödvändigt det mest kraftfulla infektionstryck.

Det är en utmaning att under växtsäsongen förhindra angrepp av svampsjukdomar som minskar skörden och försämrar kvaliteten på din gröda. En frisk gröda växer snabbare och utnyttjar bättre solens ljus, samt näringsämnen och vatten i jorden. I de flesta fall är avkastningspotentialen långt ifrån uppnådd – så det är viktigt att tänka stort!

Svampsjukdomar i korn

En mängd olika svampsjukdomar kan förekomma under hela växtsäsongen och avsevärt minska skörden. Hur stor påverkan blir beror på smittotrycket, sortens mottaglighet och klimatförhållanden. Den potentiella avkastningsförlusten är ofta 15-25% under nordiska förhållanden, men vissa svampsjukdomar kan kosta ännu mer.

Priaxor innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen säkrar maximal fördelning och upptag av sprutvätskan och har snabb regnfasthet.
Dessa egenskaper ger en utmärkt kurativ effekt som kan stoppa svampangrepp långt in i latensperioden.Det ger säkrare effekt under alla förhållanden och möjlighet till fler sprutdagar.
De väderbeständiga depåerna på bladytan och i vaxskiktet frigör aktiv substans under lång tid.
Denna långsamma frigivning ger en långvarig förebyggande och kurativ effekt.

Fluxapyroxad (Xemium)

Tillhör den senaste generationen fungicider - så kallade SDHI (Succinate DeHydrogenase Inhibitors).
Xemium kännetecknas av mycket snabbt upptag i växten, en unik rörlighet (mobilitet) i plantvävnaden, samt förmågan att bilda väderbeständiga depåer i vaxskiktet, från vilka aktiv substans frigörs kontinuerligt.

Stärker och förkortar strået

Förutom att bekämpa de viktigaste svampsjukdomarna i stråsäd, stärker och förkortar också Xemium strået, och kan därmed minska risken för både liggsäd och stråknäckning i korn.

Pyraklostrobin

Tillhör gruppen strobiluriner och känns igen från fungicider som Comet Pro och Signum.
Pyraklostrobin är inte systemiskt i traditionell mening, men fördelas ändå effektivt i växtvävnaden utan att behöva absorberas i växtens saftström.
Pyraclostrobin har en bra effekt mot ett brett antal svampsjukdomar som t e x rostsvampar, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka

AgCelence

Pyraklostrobin har också ett antal väl dokumenterade fysiologiska effekter, vilket i vissa fall har en positiv effekt på skörd / kvalitet – även utan angrepp av svampsjukdomar.
Pyraklostrobin ökar produktionen av antioxidanter och därmed stresstoleransen mot torka och ozon samt stärker växtens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvar).
Samtidigt reduceras bildningen av etylen – ett stresshormon som b l a kan leda till för tidig mognad.

Sverige Försöken har sedan 2011 utfört försöksserien, ”Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn”, L9 4040. Syftet med serien är att undersöka olika svampmedels aktuella effekt på olika sjukdomar i vårkorn. Produkterna testas i halv dos vid fullt utvecklat flaggblad. Genom att jämföra resultaten med äldre studier kan man se eventuella effektförändringar. Produkterna testas i halv (1/2) dos.
Priaxor har varit med i serien 2019 och 2020. Båda åren har Priaxor haft den bästa bekämpningseffekten som är starkt korrelerad till merskörden båda åren. 2019 var ett år med höga skördar och ett relativt högt svamptryck.
En behandling med 0,75 l Priaxor genererade i snitt 1090 kg i merskörd, se diagram.

Top