Priaxor®

Systemisk svampmedel med SDHI. Förebyggande och kurativ effekt för använding i vete, rågvete, råg, korn och havre.

Priaxor med Xemium Power.

Priaxor®

Systemisk svampmedel med SDHI. Förebyggande och kurativ effekt för använding i vete, rågvete, råg, korn och havre.

Priaxor med Xemium Power.


Fördelar

  • Stark kurativ effekt
  • Skyddar under lång tid
  • Flexibel användning
  • Korn, råg, havre

Detaljer

Generell information

Namn Priaxor
Formulering EC
Innehåll 75.0 g/l fluxapyroxad, 150.0 g/l pyraclostrobin

Produkttyp

Priaxor innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen säkrar maximal fördelning och upptag av sprutvätskan och har snabb regnfasthet. Dessa egenskaper ger en utmärkt kurativ effekt som kan stoppa svampangrepp långt in i latensperioden. Det ger säkrare effekt under alla förhållanden och möjlighet till fler sprutdagar. De väderbeständiga depåerna på bladytan och i vaxskiktet frigör aktiv substans under lång tid. Denna långsamma frigivning ger en långvarig förebyggande och kurativ effekt.

Resistens

PRIAXOR innehåller fluxaproxad och pyraklostrobin, två aktiva substanser med olika verkningssätt och olika FRAC-koder.

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Priaxor
Formulering EC
Innehåll 75.0 g/l fluxapyroxad, 150.0 g/l pyraclostrobin

Produkttyp

Priaxor innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen säkrar maximal fördelning och upptag av sprutvätskan och har snabb regnfasthet. Dessa egenskaper ger en utmärkt kurativ effekt som kan stoppa svampangrepp långt in i latensperioden. Det ger säkrare effekt under alla förhållanden och möjlighet till fler sprutdagar. De väderbeständiga depåerna på bladytan och i vaxskiktet frigör aktiv substans under lång tid. Denna långsamma frigivning ger en långvarig förebyggande och kurativ effekt.

Resistens

PRIAXOR innehåller fluxaproxad och pyraklostrobin, två aktiva substanser med olika verkningssätt och olika FRAC-koder.

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Varför Priaxor?

Priaxor – att lita på

Det har visat sig, både i försöken och praktisk odling att Priaxor verkligen är att lita på, en stabil produkt som levererat bra resultat varje år. En skräddarsydd produkt i korn. Många lantbrukare vittnar om tillförlitliga effekter år efter år med signifikanta skördeökningar.​

Med högre skördar ställs samtidigt högre krav på ett kraftigt strå som inte bryts eller knäcks. Genom att använda Terpal samtidigt med Priaxor motverkas risken för så kallad axbrytning genom att stärka strået och korta avståndet mellan översta internoden och axet. Att behandlingstidpunkten sammanfaller för båda produkterna gör det hela ännu bättre.

Tänk stort!

Med Priaxor har du lösningen i dina händer. Den är effektiv, flexibel och klarar om nödvändigt det mest kraftfulla infektionstryck.

Det är en utmaning att under växtsäsongen förhindra angrepp av svampsjukdomar som minskar skörden och försämrar kvaliteten på din gröda. En frisk gröda växer snabbare och utnyttjar bättre solens ljus, samt näringsämnen och vatten i jorden. I de flesta fall är avkastningspotentialen långt ifrån uppnådd – så det är viktigt att tänka stort!

Svampsjukdomar i korn

En mängd olika svampsjukdomar kan förekomma under hela växtsäsongen och avsevärt minska skörden. Hur stor påverkan blir beror på smittotrycket, sortens mottaglighet och klimatförhållanden. Den potentiella avkastningsförlusten är ofta 15-25% under nordiska förhållanden, men vissa svampsjukdomar kan kosta ännu mer.

Priaxor innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formuleringen säkrar maximal fördelning och upptag av sprutvätskan och har snabb regnfasthet.
Dessa egenskaper ger en utmärkt kurativ effekt som kan stoppa svampangrepp långt in i latensperioden.Det ger säkrare effekt under alla förhållanden och möjlighet till fler sprutdagar.
De väderbeständiga depåerna på bladytan och i vaxskiktet frigör aktiv substans under lång tid.
Denna långsamma frigivning ger en långvarig förebyggande och kurativ effekt.

Fluxapyroxad (Xemium)

Tillhör den senaste generationen fungicider - så kallade SDHI (Succinate DeHydrogenase Inhibitors).
Xemium kännetecknas av mycket snabbt upptag i växten, en unik rörlighet (mobilitet) i plantvävnaden, samt förmågan att bilda väderbeständiga depåer i vaxskiktet, från vilka aktiv substans frigörs kontinuerligt.

Stärker och förkortar strået

Förutom att bekämpa de viktigaste svampsjukdomarna i stråsäd, stärker och förkortar också Xemium strået, och kan därmed minska risken för både liggsäd och stråknäckning i korn.

Läs mer om Xemium här

Pyraklostrobin

Tillhör gruppen strobiluriner och känns igen från fungicider som Comet Pro och Signum.
Pyraklostrobin är inte systemiskt i traditionell mening, men fördelas ändå effektivt i växtvävnaden utan att behöva absorberas i växtens saftström.
Pyraclostrobin har en bra effekt mot ett brett antal svampsjukdomar som t e x rostsvampar, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka

AgCelence

Pyraklostrobin ökar produktionen av antioxidanter och därmed stresstoleransen mot torka och ozon samt stärker växtens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvar).
Samtidigt reduceras bildningen av etylen – ett stresshormon som b l a kan leda till för tidig mognad.

Sverige Försöken har sedan 2011 utfört försöksserien, ”Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn”, L9 4040. Syftet med serien är att undersöka olika svampmedels aktuella effekt på olika sjukdomar i vårkorn. Produkterna testas i halv dos vid fullt utvecklat flaggblad. Genom att jämföra resultaten med äldre studier kan man se eventuella effektförändringar. Produkterna testas i halv (1/2) dos.​
Priaxor har varit med i serien 2019 - 2023. Under flera av åren har Priaxor haft den bästa bekämpningseffekten och som varit starkt korrelerad till merskörden, framförallt under åren 2019-2020. 2019 var ett år med höga skördar och ett relativt högt svamptryck.​
En behandling med 0,75 l Priaxor genererade i snitt 1090 kg i merskörd, se diagram.

Top