Terpal®

Terpal är ett stråförkortnings- och stråförstärkningsmedel som också minskar risken för ax- och stråbrytning.

Terpal®

Terpal är ett stråförkortnings- och stråförstärkningsmedel som också minskar risken för ax- och stråbrytning.


Fördelar

 • Två aktiva substanser med kompletterande verkan
 • Reducerar risken för liggsäd i vete, råg och rågvete
 • Reducerar risken för liggsäd samt strå- och axbrytning i korn
 • Flexibel användning
 • Skonsam mot grödan

Detaljer

Generell information

Namn Terpal
Formulering SL
Innehåll 305.0 g/l w/w Mepikvatklorid, 155.0 g/l w/w Etefon

Produkttyp

Terpal är ett stråförkortnings- och stråförstärkningsmedel för användning i höstråg, höstvete, rågvete, höstkorn och vårkorn. Terpal tas upp av plantans gröna växtdelar och fördelas med saftströmmen i växten. Terpal förkortar strået och gör strået tjockare även vid stråbasen, vilket medför mindre risk för liggsäd. Terpal minskar också risken för ax- och stråbrytning. Liksom vid ogräsbekämpning har de tillväxtbetingelser som råder vid spruttillfället betydelse för effekten av Terpal. Bäst effekt er-hålls vid varmt och fuktigt väder.

Användning

Påfyllning av lanbruksspruta ska endast göras med hjälp av särskild anordning, såsom preparatsluss, sugspjut eller motsvarande. Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Terpal tillsätts under omrörning och resterande vattenmängd fylls på.

Vattenmängd:Vattenmängden anpassas till sprut-utrustning och sprutbetingelser. Riktvärde 200 - 400 l/ha.

Blandbarhet: Terpal är enligt lab-tester fysiskt och kemiskt blandbar med de flesta svampmedel, klormekvatklorid- proddukter, produkter innehållande florasulam och/eller fluroxippyr (skumdämpare kan behöva tillsättas i vissa fall). Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts. Terpal får inte blandas med fenoxisyror eller flyghavrepreparat. Minst en vecka skall förflyta mellan sprutning av sådana medel och Terpal. Terpal kan blandas med flytande bladgödsel (använd det lägre dosalternativet) och mikronäringsmedel. Använd den lägre dosrekommendationen om Terpal tankblandas med svamp- eller insektsmedel samt vid behandling under mycket gynsamma forhållanden.

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Terpal
Formulering SL
Innehåll 305.0 g/l w/w Mepikvatklorid, 155.0 g/l w/w Etefon

Produkttyp

Terpal är ett stråförkortnings- och stråförstärkningsmedel för användning i höstråg, höstvete, rågvete, höstkorn och vårkorn. Terpal tas upp av plantans gröna växtdelar och fördelas med saftströmmen i växten. Terpal förkortar strået och gör strået tjockare även vid stråbasen, vilket medför mindre risk för liggsäd. Terpal minskar också risken för ax- och stråbrytning. Liksom vid ogräsbekämpning har de tillväxtbetingelser som råder vid spruttillfället betydelse för effekten av Terpal. Bäst effekt er-hålls vid varmt och fuktigt väder.

Användning

Påfyllning av lanbruksspruta ska endast göras med hjälp av särskild anordning, såsom preparatsluss, sugspjut eller motsvarande. Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Terpal tillsätts under omrörning och resterande vattenmängd fylls på.

Vattenmängd:Vattenmängden anpassas till sprut-utrustning och sprutbetingelser. Riktvärde 200 - 400 l/ha.

Blandbarhet: Terpal är enligt lab-tester fysiskt och kemiskt blandbar med de flesta svampmedel, klormekvatklorid- proddukter, produkter innehållande florasulam och/eller fluroxippyr (skumdämpare kan behöva tillsättas i vissa fall). Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts. Terpal får inte blandas med fenoxisyror eller flyghavrepreparat. Minst en vecka skall förflyta mellan sprutning av sådana medel och Terpal. Terpal kan blandas med flytande bladgödsel (använd det lägre dosalternativet) och mikronäringsmedel. Använd den lägre dosrekommendationen om Terpal tankblandas med svamp- eller insektsmedel samt vid behandling under mycket gynsamma forhållanden.

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Varför Terpal?

Fall inte på mållinjen

Efter allt det du som odlare gjort i form av jordbearbetning, etablering av grödan, tillfört olika insatser som gödning och växtskydd är det nu viktigt att all gröda kan bärgas. För att inte falla på mållinjen gäller det att axen inte faller ner på marken genom axbrytning. Terpal kan hjälpa till att säkerställa att så stor del av skörden som möjligt kan bärgas. Genom att använda Terpal kan vi stärka strået och minska risken för strå- och axbrytning och på så vis bärga skörden som vi byggt upp under säsongen.

Hur sent kan man köra?

Terpal har ett brett behandlingsfönster och kan användas från stadie 31 (första noden synlig) till stadie 49 (axets första agnar eller borstspetsar just synliga).​Behandling efter stadie 49 ska inte göras då det kan ge påverkan på axet.​Till höger ser du hur stadie 49 ser ut i korn. Lite mer av borsten kan vara framme men inget av småaxen får vara synliga.

Top