BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Terpal

Terpal är ett stråförkortnings- och stråförstärkningsmedel som också minskar risken för ax- och stråbrytning.

Fördelar

- Två aktiva substanser med kompletterande verkan

- Reducerar risken för liggsäd i vete, råg och rågvete

- Reducerar risken för liggsäd samt strå- och axbrytning i korn

- Flexibel användning

- Skonsam mot grödan

Detaljer

Namn Terpal
Formulering SL
Innehåll 305.0 g/l w/w Mepikvatklorid, 155.0 g/l w/w Etefon
Terpal är ett stråförkortnings- och stråförstärkningsmedel för användning i höstråg, höstvete, rågvete, höstkorn och vårkorn. Terpal tas upp av plantans gröna växtdelar och fördelas med saftströmmen i växten. Terpal förkortar strået och gör strået tjockare även vid stråbasen, vilket medför mindre risk för liggsäd. Terpal minskar också risken för ax- och stråbrytning. Liksom vid ogräsbekämpning har de tillväxtbetingelser som råder vid spruttillfället betydelse för effekten av Terpal. Bäst effekt er-hålls vid varmt och fuktigt väder.
Tillredning Påfyllning av lanbruksspruta ska endast göras med hjälp av särskild anordning, såsom preparatsluss, sugspjut eller motsvarande. Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Terpal tillsätts under omrörning och resterande vattenmängd fylls på. Vattenmängd Vattenmängden anpassas till sprut-utrustning och sprutbetingelser. Riktvärde 200 - 400 l/ha. Blandbarhet Terpal är enligt lab-tester fysiskt och kemiskt blandbar med; Amistar 250 SC, Acanto 250 SC (använd skumdämpare), Cycocel Plus SL, Primus 50 SC, Starane 180 EC (använd skumdämpare), Terpal är också blandbar i en trekomponentblanding med bade Forbel 750 och Flexity 300 SC (använd skumdämpare). Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts. Terpal får inte blandas med fenoxisyror eller flyghavrepreparat. Minst en vecka skall förflyta mellan sprutning av sådana medel och Terpal. Terpal kan blandas med flytande bladgödsel (använd det lägre dosalternativet) och mikronäringsmedel.

Höstkorn

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare

Toxiska ikoner

  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
Namn Terpal
Formulering SL
Innehåll 305.0 g/l w/w Mepikvatklorid, 155.0 g/l w/w Etefon
Terpal är ett stråförkortnings- och stråförstärkningsmedel för användning i höstråg, höstvete, rågvete, höstkorn och vårkorn. Terpal tas upp av plantans gröna växtdelar och fördelas med saftströmmen i växten. Terpal förkortar strået och gör strået tjockare även vid stråbasen, vilket medför mindre risk för liggsäd. Terpal minskar också risken för ax- och stråbrytning. Liksom vid ogräsbekämpning har de tillväxtbetingelser som råder vid spruttillfället betydelse för effekten av Terpal. Bäst effekt er-hålls vid varmt och fuktigt väder.
Tillredning Påfyllning av lanbruksspruta ska endast göras med hjälp av särskild anordning, såsom preparatsluss, sugspjut eller motsvarande. Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Terpal tillsätts under omrörning och resterande vattenmängd fylls på. Vattenmängd Vattenmängden anpassas till sprut-utrustning och sprutbetingelser. Riktvärde 200 - 400 l/ha. Blandbarhet Terpal är enligt lab-tester fysiskt och kemiskt blandbar med; Amistar 250 SC, Acanto 250 SC (använd skumdämpare), Cycocel Plus SL, Primus 50 SC, Starane 180 EC (använd skumdämpare), Terpal är också blandbar i en trekomponentblanding med bade Forbel 750 och Flexity 300 SC (använd skumdämpare). Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst innan nästa produkt tillsätts. Terpal får inte blandas med fenoxisyror eller flyghavrepreparat. Minst en vecka skall förflyta mellan sprutning av sådana medel och Terpal. Terpal kan blandas med flytande bladgödsel (använd det lägre dosalternativet) och mikronäringsmedel.
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
product.detail.sds.label Säkerhetsdatablad (SDS) Terpal
Etikett Terpal_Etikett
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top