BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Comet Pro

Comet Pro är en andra generationens strobilurin med både förebyggande och kurativ effekt mot svampsjukdomar

Fördelar

 • Den starkaste strobilurinen på marknaden
 • Effektiv mot rost, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka
 • Höjer skörden i stråsäd genom tankblandning med triazoler
 • Ökar skörd och sockerinnehåll i sockerbetor
 • Ger högre skörd och bättre kvalitet i fodermajs
 • Bred registrering (stråsäd, sockerbetor och fodermajs)
 • Ökar grödans stresstolerans (kyla, torka mm)

Detaljer

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
Etikett Comet Pro_Etikett
Säkerhetsdatablad Comet Pro_Säkerhetsdatablad
Top