Revyona® - Nyhet 2022

Ny bredspektrumfungicid 2022, med klassens bästa effekt på Alternaria i potatis. Godkänt för potatis, äpplen, päron, stenfrukter, sockerbetor, raps och majs.

Revyona® - Nyhet 2022

Ny bredspektrumfungicid 2022, med klassens bästa effekt på Alternaria i potatis. Godkänt för potatis, äpplen, päron, stenfrukter, sockerbetor, raps och majs.


Fördelar

  • Sjukdomskontroll med brett spektrum 
    • Bland annat klassens bästa effekt mot Alternaria i potatis
  • Förebyggande och kurativ aktivitet
  • Bidrar till förbättrad kvalitet och mer säljbar skörd
  • Effektivt oavsett väder

Detaljer

Generell information

Namn Revyona

Generell information

Namn Revyona

Varför Revyona?

Skillnaden är Revyona®

Revyona är en ny generation triazolfungicider med utmärkt effekt i potatis, äpple, päron, plommon, körsbär, sockerbetor, raps och majs. 

Klassens bästa alternativ för bekämpning av Alternaria i potatis. 

Utforska Revyona®

Sjukdomskontroll med brett spektrum

I fältförsök har Revyona visat god och bred sjukdomskontroll i en mängd olika grödor.

  • Klassens bästa effekt mot Alternaria i potatis
  • Stark effekt mot Skorv/Venturia, mjöldagg och Stemphylium i kärnfrukt
  • God effekt mot Monilia i stenfrukt

Använd Revyona® för sjukdomskontroll med brett spektrum

Spindeldiagrammet till vänster ser du hur effektivt Revyona är i tester jämfört med med marknadsstandarder som är specifika för den aktuella sjukdomen. Här ser du en stark och bred effekt av Revyona mot alla testade sjukdomar. 

Klassens bästa fungicid mot Alternaria

I fältförsök har Revyona visats ha bäst effekt mot Alternaria solani i potatis.

Jämför de tre bilderna för att se skillnaden. Skillnaden är Revyona.

Tydlig effekt och avkastningsfördelar

Alternerande program med Revyona visar en tydlig effekt och avkastningsfördel jämfört med ett standardprogram.

Revyona® förhindrar svampinfektioner

Revyona® är ett suspensionskoncentrat av en azolfungicid som förhindrar svampinfektioner och minskar de tidiga utvecklingsstadierna av mycel.

Titta på videon och lär dig mer om hur det fungerar.

Minskar tillväxten av svamppatogener

Revyona har visats ge en kraftig minskning av svampens förmåga att tränga in i växtvävnaden och mycelets/hyfernas förmåga att växa

Odla bättre potatis

Revyona håller potatisblasten grönare längre och ökar både avkastning, kvalitet och stärkelseinnehåll.

Förbättrad kvalitet och mer säljbar avkastning

I figuren ser du stärkelseinnehåll i dt/ha i fältförsök utförda 2016–2018. Revyona ökade avkastning per hektar jämfört med marknadsstandard.

Förbättrad kvalitet och mer säljbar avkastning

I fältförsök 2016–2020 gav Revyona en avkastningsfördel på i genomsnitt 2,9 ton/ha jämfört med marknadsstandarder.

I alla enskilda försök visade Revyona® en avkastningsfördel jämfört med standarder i intervallet 0,4–9,4 ton/ha.

Bättre äpplen och päron utan sjukdomar

I fältförsök med äpplen 2021 där Revyona ingick i ett sprutprogram mot Äppleskorv visade det sig förbättra utbytet och kvaliteten jämfört med obehandlade kontroller och standardprogram. 

På bilderna ser du ett försök mot Äppleskorv i äpplen från Kiviksområdet i Sverige 2021. 

Bilderna till höger visar obehandlade kontroller. Där syns tecknen på Äppleskorv både på blad och frukt. Dessutom är det färre frukter per träd än på de behandlade ytorna. 

Förbättrad avkastning och kvalitet vid användning i äpplen

Nedan finns bilder från sprutprogrammet där Revyona ingick. Där ser du fler frukter per träd och frukter av bättre kvalitet

Effektivt oberoende av vädret

Det verksamma ämnet i Revyona® och den unika väderoberoende sammansättningen kan göra ditt sprutprogram betydligt mer effektivt och flexibelt.

Revyona® har god regnfasthet samt beständighet mot temperatur och UV-ljus.

Försök och fallstudier

Fallstudie av bekämpning av Alternaria i potatis med Revyona.

Potatisodlar Dirk Beuling

Hör potatisodlaren Dirk Beuling från Nederländerna berätta om sina erfarenheter av Revyona i potatis.

Video om Revyona - en svampmedel med utmärkt effekt i äpplen och päron

I den här videon berättar Luca Chiericati, Andrzej Urbanek, Wendy Vanhemelrijck, Gert Peeters, Gianfranco Pradolesi, och Karolina Debska-Zeidler mer om varför Revyona är en svampmedel med utmärkt effekt i stenfrukter.

Top