Caryx - Optimalt designad för din raps

Caryx kan användas i höstraps om hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälkbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frö och en potentiellt högre skörd.

Caryx - Optimalt designad för din raps

Caryx kan användas i höstraps om hösten och tidig vår. Höstanvändning säkrar en bättre övervintring och starkare tillväxt på våren genom ett starkare rotsystem. Användning på våren säkrar mot stjälkbrytning och förbättrar ljusinstrålning till skidorna som ger fler frö och en potentiellt högre skörd.


Fördelar

 • Bättre övervintring
 • Stoppar upp tillväxtpunkten på hösten
 • Större rotnät - bättre vatten- och näringsupptag
 • Undvik liggraps på våren
 • Stimulerar bildningen av sidoskott på våren
 • Reducerar höjden på grödan
 • Enklare skördearbete

Detaljer

Generell information

Namn Caryx
Formulering SL
Innehåll 210.0 g/l Mepikvatklorid, 30.0 g/l Metkonazol

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Caryx
Formulering SL
Innehåll 210.0 g/l Mepikvatklorid, 30.0 g/l Metkonazol

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Varför Caryx?

Uppnå hög avkastning

Tillväxtreglering är ett verktyg du kan använda både höst och vår för att styra rapsen rätt. Om hösten/sensommaren kan man säkra övervintringen genom att hålla ned tillväxtpunkten och öka rottillväxten. På vår/försommar använder man tillväxtreglering för ge rapsen kortare, kraftigare stjälk, vilket i sin tur minskar risken för så kallad liggraps. Man ändrar också rapsens arkitektur så att man får fler sidoskott som kommer upp och kan ge blommor och frön.

Styrning av tillväxten i din höstraps

Höstraps utan stjälkbrytning och optimal ljusinstrålning till skidorna har en avgörande betydelse för att undvika spill och säkra en bra skörd av höstrapsen. Tillväxtreglering är speciellt viktig i kraftigare grödor och där man förväntar en hög skördepotential.

Nya hybridsorter med större planthöjd

De nya höstrapssorterna som odlas i Sverige, har en betydligt högre skördepotential än de sorter vi tidigare odlade. Med högre skördepotential följer en kraftigare gröda med större plantor och biomassa.

Stjälkbrytning vid olika nivåer och betydelse

Den kraftigare tillväxten i de nya höstrapssorterna, ökar risken för stjälkbrytning i olika grad. Förlusten från stjälkbrytning är inte bara fröspill vid skörd, utan också pga. otillräcklig ljusinstrålning till skidorna, att färre frö utvecklas. Därför vill en kraftig rapsgröda som har en låg stjälkbrytning oftast ge en högre skörd.

​Med Caryx har lantbrukaren kontroll över de nya kraftigare och högavkastande höstrapssorter.

Tillväxtreglering utförs förebyggande

Tillväxtreglering med Caryx utförs när rapsen är 20–30 cm hög, man mäter från markytan till den översta knoppen. Avgörande för en god effekt är att rapsen är i tillväxt. Det vill säga gärna en dagstemperatur på minimum 8–10 grader C och ingen betydande nattfrost, lätt morgonfrost betyder inte något.

Fler frön

Caryx ändrar hormonbalansen i växten. Det resulterar i en mindre sträckning av huvudskottet, fler sidoskott och en kraftigare utveckling av rotsystemet. När rapsen ger plats till utveckling av sidoskotten, ökar ljusinstrålningen till skidorna och fler frön utvecklas. Genom Caryx behandlingen får vi en starkare stjälk som bär den högre skörden hela vägen till skörd.

Enhetlig gröda utan spill

Caryx säkrar en mer enhetlig gröda som är lättare att tröska. Utöver en lättare skörd ger det ett jämnt flöde vid tröskningen och mindre spill från tröskan.

Tidpunkt och dosering?

Caryx används i dosen 0,7–1,0 liter/ha när rapsen är 20–30 cm från markytan till högsta knoppen. Avgörande för en god effekt är att rapsen är i tillväxt. Det vill säga en dagstemperatur på minimum 8–10 grader C och ingen betydande nattfrost, lätt morgonfrost har ingen betydelse. Knappa dina egna siffror i stjälkbrytnings-beräknaren från ADAS och se hur stor skördeförlust du kan förvänta om ingen åtgärd med Caryx har satts in:

Se stjälkbrytnings-beräknaren från ADAS, som är källan till skördeförlust-beräkning. (Engelska)

Höst - Tillväxtregulering i höstraps

Caryx - Styrning av tillväxten i din höstraps

En god etablering på hösten är avgörande för en god skörd av höstrapsen. Tillväxtreglering är speciellt viktig i tidigt sådda fält med snabb uppkomst, där plantan har god tillgång till vatten och näring samt får en lång tillväxtperiod under hösten.

Kraftig tillväxt på hösten

Tillväxten på hösten beror inte enbart på tidig och snabb uppkomst samt god tillväxt under hösten. Det är också avgörande av hur många plantor vi sår per m² och sortens egenskaper för en snabb tillväxt på hösten. Många av de nya sorterna har en snabb tillväxt under hösten.

Den snabbare tillväxten i de nya sorterna ger också en större flexibilitet med hänsyn till såtidpunkt med ett gott resultat. Med en tidig till normal såtidpunkt av dessa sorter ökar risken att plantan växer sig stor under hösten och därmed även att tillväxtpunkten skjuter i höjden.

Med Caryx kan man kontrollera tillväxten av bladmassan och tillväxtpunkten och på så vis säkra upp att plantan klarar en svår vinter och vår bättre.

Färre köld- och frostskador

Caryx är inte temperaturberoende och verkar under hela hösten och kan på hösten köras fram till 8 blad. För en optimal effekt mot en för kraftig tillväxt ska man använda Caryx när plantan har 4-6 blad. Caryx ändrar hormonbalansen i plantan, som resulterar i en mindre tillväxt i toppen och en kraftigare tillväxt av rotsystemet

Om tillväxtpunkten hålls så nära marken som möjligt är plantan bättre skyddad mot köld- och frostskador, skiftande temperatur och vind. Med Caryx blir rothalsen kraftigare och plantan blir mer kompakt där bladen kommer närmare marken som ger tillväxtpunkten ett bra skydd.

Större rottillväxt

När tillväxten i huvudskottet övre del reduceras ökar tillväxten av rotsystemet. Med ett större rotsystem kan plantan ta upp mer näring och bygga upp en reservoar som kommer tillnytta vid tillväxten på våren. Behandlade plantor blir mer mörkt gröna, både på grund av ökat upptag av näring och en högre koncentration av klorofyll i bladen.

Ett stort och djupt rotnät = förbättrat vatten- och näringsupptag.

Caryx förbereder plantan för en tidig start på våren, så den kan komma igång och växa när förhållandena är de rätta.

När ska vi tillväxtreglera?

Det är naturligtvis flera faktorer som påverkar vilken tidpunkt som vi ska tillväxtreglera höstrapsen på hösten och vilken dos vi ska använda. Det viktigaste är att följa rapsens utveckling och sikta på att göra behandlingen när rapsen har 4-6 örtblad, det ger den bästa effekten. Dosen beror på hur kraftigt beståndet är och hur snabbt det har utvecklats. ​Rekommendation för behandling på hösten:​
0,7 l/ha i stadie DC 14-16 (höstrapsen 4–6 örtblad)​
1,0 l/ha efter DC 16​
I kraftigare bestånd kan dosen behöva höjas med någon deciliter.

Top