BASF Agricultural Solutions Sverige

Systiva®

Svenska spannmålsodlares första vårkornsfungicid som inte sprutas ut

BASF Agricultural Solution Sverige

Systiva® - vårkornsfungicid för mjölkbönders & spannmålsodlares

Svenska spannmålsodlares första vårkornsfungicid som inte sprutas ut – för mjölkbönders och spannmålsodlares

Sveriges första behandling av vårkornsutsäde som ger dig möjlighet att hoppa över tidiga (T1) och reducera huvudbehandlingen (T2) utan att tappa behandlingens fördelar.

Fördelar

  • Högre skörd ger en bättre återbetalning i behandlade grödor
  • Skyddar bladverket mot svamp under långtid
  • Mer flexibilitet vid första svampbehandling och möjlighet till att hoppa över T1 och reducera T2 behandlingen.
  • Jämnare uppkomst av vårkornet – en friskare gröda
  • Högre skörd

Detaljer

Namn Systiva
Innehåll 333 g/l Fluxapyroxad
Namn Systiva
Innehåll 333 g/l Fluxapyroxad
product.detail.sds.label Säkerhetsdatablad (SDS) Systiva
Etikett Systiva Etikett
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top