Systiva®

Svenska spannmålsodlares första stråsädesfungicid som inte sprutas ut och kan ge dig möjlighet att hoppa över första sprutningen.

Systiva®

Svenska spannmålsodlares första stråsädesfungicid som inte sprutas ut och kan ge dig möjlighet att hoppa över första sprutningen.


Fördelar

 • Högre skörd ger en bättre återbetalning i behandlade grödor
 • Skyddar bladverket mot svamp under långtid
 • Mer flexibilitet vid första svampbehandling och möjlighet till att hoppa över första svampsprutningen
 • Starkare och friskare plantor med större rotmassa
 • Skyddar vårkorn mot kornets bladfläcksjuka från uppkomst till avslutad stråskjutning
 • Användning i höstvete, höstråg, höst- och vårkorn

Detaljer

Generell information

Namn Systiva
Innehåll 333 g/l Fluxapyroxad
Mjöldagg, korn
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Sköldfläcksjuka
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Mjöldagg, vete
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde BBCH 0 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Mjöldagg, korn
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
75 ml/100 kg utsäde - 1

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Systiva
Innehåll 333 g/l Fluxapyroxad
Back
Höstkorn - Mjöldagg, korn
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Back
Höstråg - Sköldfläcksjuka
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Back
Höstvete - Mjöldagg, vete
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
BBCH 0
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Back
Vårkorn - Mjöldagg, korn
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1
Rekommenderad dos
75 ml/100 kg utsäde
Tidsfrist för applicering
-
Antal appliceringar
1

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-09 - GHS-09

Varför Systiva?

Systiva® - Den första stråsädesfungiciden som inte behöver sprutas på grödan.

 • Större flexibilitet med första fungicid-behandlingen eller inget behov alls!
 • Möjlighet till en minskad arbetsbelastning
 • Oberoende av väderförhållanden
 • Vitalare plantor och jämnare uppkomst
 • Högre skörd

För användning i höstvete, höstråg, höst- och vårkorn

 • Enkel applicering
 • Långtidsverkande svampkontroll och långtidsskydd mot viktiga bladsjukdomar från sådd och framöver
 • Friska plantor från sådd och framåt
 • Bättre vinterhärdighet

Systiva® - Xemium, lagringsstabilitet för utsäde (vete och korn)

Den aktiva substansen i Systiva, Xemium, bryts inte ner vid överlagring av utsädet.​

(Försöken är gjorda i vete och korn, men naturligtvis gäller lagringsstabiliteten även höstråg.)​

Hör om Kristian Johanssons erfarentheter av Systiva

"Jag betade för att kunna ha tid för andra grödor. Resultatet blev drygt 700 kg i skördökning och ett bra grovfoder."

Kristian Johansson driver Sanda Skattmansö Gård. Fokus för verksamheten är nötdjursuppfödning, med 400 renrasiga nötkreatur, varav 150 är dikor. Förutom nötdjursuppfödningen odlas det på gården 580 hektar vete, höstkorn, vårkorn, maltkorn, gräs och Sorghum. Dessutom hör 130 hektar skog till gården. En del av Kristians växtproduktion används som foder till köttdjuren. Utöver det säljer han 1200 till 1400 ton spannmål om året.

Systiva® forsök

Här presenterar vi de första 3 försöken med Systiva i Sverige. Nedan följer en summering av resultaten från testerna som genomfördes på Sanda Skattmansö Gård i Vittinge, Uppland, och Esplunda i Uppland.

Skördeskillnad​ med Systiva® på Sanda Skattmansö Gård

2021 - Sanda Skattmansö Gård, Vittinge, Uppland

Hör mer om Systiva i Växtskyddspodden

En pod från BASF Agricultural Solutions Sverige: Växtskydd – Hållbart jordbruk – Framtidens jordbruk.

Niklas Ingvarsson produktchef utsäde Svenska Foder och lantbrukare fick frågan ”Revolution eller Evolution?” om att flytta en behandling ute i fält till fröt som en betning. Ann-Kristin Nilsson, Peter Löfgren och Robert Racz satte sig ner efter en fältvandring med Niklas en strålande junidag för att prata om ett koncept som gör det möjligt för lantbrukaren att spara en körning i vårkorn och vad det kan betyda. Konceptet grundar sig på ett nytt betningsmedel, SYSTIVA, vars långtidsverkan håller sjukdomar på kornet stången långt in i växtperioden och kan föra med sig många positive möjligheter.

Vad gör du för att säkra att din höstraps övervintrar? Ditt höstvete? Kan ett betningsmedel säkra att höstvetet klarar vintern bättre? De senaste vintrarna har varit hårda och nollrutor har visat vilken dramatisk effekt t.ex. tillväxtreglering kan ha för att säkra övervintringen i höstrapsen. En som har erfarenhet av detta är Ola Drevås från Bjällerups Maskinstation. Robert Racz ringde tillsammans med Peter Löfgren, säljschef Sverige och Norge, Ola för att prata om hur övervintringen kan säkras upp i dessa två grödor. Ola delade också med sig av sina många erfarenheter genom åren och hans nuvarande fokus på precisionsjordbruk. Vad gör du för att säkra att din höstraps övervintrar? Ditt höstvete? Kan ett betningsmedel säkra att höstvetet klarar vintern bättre? De senaste vintrarna har varit hårda och nollrutor har visat vilken dramatisk effekt t.ex. tillväxtreglering kan ha för att säkra övervintringen i höstrapsen. En som har erfarenhet av detta är Ola Drevås från Bjällerups Maskinstation. Robert Racz ringde tillsammans med Peter Löfgren, säljschef Sverige och Norge, Ola för att prata om hur övervintringen kan säkras upp i dessa två grödor. Ola delade också med sig av sina många erfarenheter genom åren och hans nuvarande fokus på precisionsjordbruk.

En pod från BASF Agricultural Solutions Sverige om Växtskydd, hållbart jordbruk och framtidens jordbruk.

Top