Välkommen till Follow a Farmer 2023

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2023!

BASF har inlett ett samarbete med 7 nya lantbrukare som under hela 2023 kommer att dela med sig av erfarenheter, utmaningar, tankar och idéer om ett välskött jordbruk på den här sidan.

Lantbrukarna kommer från Danmark, Sverige och Finland och står inför olika utmaningar och möjligheter beroende på bland annat gårdarnas läge, jordtyp och typ av produktion. De har alla avsatt tid för att kunna bidra med inslag som videoklipp, intervjuer och bilder för att du ska få inblick i deras vardag - varje månad från januari fram till utvärderingen av höstsäsongen i oktober 2023.

Se spellistan 'Follow a Farmer Nordics' på Youtube.

Vi kallar det Follow a Farmer

Gemensamt för alla lantbrukarna i Follow A Farmer är en önskan om att dela med sig av sina kunskaper, beslut, metoder och överväganden inom sina respektive typer av jordbruksverksamhet.

Möt tankar om utvidgning, breddning av företagets verksamhet, optimering, planering och förberedelser inför skörd, idéer om spännande testning av växter, hur man producerar det bästa fodret och mycket annat spännande.

Klicka runt på sidan här och läs mer om de 7 lantbrukarna och deras gårdar och följ deras tankar och beslutsprocesser under året.

Träffa 7 lantbrukare från Danmark, Sverige och Finland och få inspiration inför hela säsongen 2022!

Här bor lantbrukarna som deltar i Follow a Farmer

Här kan du se varifrån de 7 lantbrukarna kommer och var deras gårdar ligger. Det kan kanske ge dig en uppfattning om de olika förutsättningarna och utmaningarna med de vitt skilda typerna av lantbruksverksamhet de bedriver.

Lantbrukarna i Follow a Farmer

Follow a Farmer profil: Martin Andersson

Löderups Växt, Löderup, Sverige.

Martin Andersson är lantbrukare i Löderup, som ligger i södra Skåne. Där äger och driver han tillsammans med sin granne Johan Thuresson Löderups Växt AB och Löderups Gris. Löderups Växt omfattar tre man som hanterar odlingen av grödor på de två gårdarna, utöver de arrenden som de två kompanjonerna har tillgång till. Löderups Gris drivs av fem personer, inklusive Johan.

Martin administrerar även naturbetesmark på omkring 100 hektar med cirka 70 betesdjur. Här betar boskap av raserna Charolais, Simmental och Angus som ingår i program för korsningsavel. Hos Löderups Gris finns en avelsbesättning med cirka 300 suggor i integrerad produktion.

Läs mer på Martin Andersson’ profil

Follow a Farmer profil: Roberth Kihlin

Hallstaberg, Västerås, Sverige

Utanför Västerås 100 km väster om Stockholm ligger gården Hallstaberg, där ägaren Roberth Kihlin tillsammans med 8 personer driver konventionellt jordbruk på 290 hektar och ekologiskt jordbruk på 200 hektar. Gården togs över av familjen 1900, och sedan dess har skiftande generationer haft ansvaret för produktionen. Roberth och hans bror Gustav tog över för cirka 30 år sedan.

Verksamhetsområdena utgörs i dag av växtodling, med fokus på höstvete (140 hektar) av hög kvalitet för kvarnindustrin, höstraps (40 hektar) som sedan bearbetas till rapsolja för konsumtion, maltkorn (35 hektar) för framställning av whiskymalt och foderärtor (35 hektar). De har också en mindre produktion av hästfoder och vissa år även en mindre produktion av gryn. Ekologiskt odlas bland annat vårvete (60 hektar), vinterfoder samt gräs (140 hektar). Utöver detta har de för närvarande cirka 150 kor som får en kalv per år.

  • Produkter: Använder och testar BASF-produkter
  • Gröder: Vintervete, vinterraps, maltkorn og foderärter. ökologisk: vårhvete, vinterfoder og gräs.

Läs mer på Roberth Kihlins profil

Top