Pictor® Active

Starkaste & bredaste fungiciden för raps.

Användas för att kontrollera angrepp av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) och svartfläcksjuka (Alternaria spp) i raps och rybs.

Pictor® Active

Starkaste & bredaste fungiciden för raps.

Användas för att kontrollera angrepp av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) och svartfläcksjuka (Alternaria spp) i raps och rybs.


Fördelar

  • Pictor Active beskyddar dina oljeväxter effektivt mot bomullsmögel och alternaria.
  • Kombinerar två av marknadens bästa aktiva substanser till en god och effektiv långtidsverkan
  • Ökar vitaliteten i grödan – AgCelence
  • Ger en jämn avmognad av hela plantan
  • Innehåller pyraklostrobin, som finns i Comet Pro®

Detaljer

Generell information

Namn Pictor Active
Formulering EC
Innehåll 150.0 g/l Boskalid, 250.0 g/l Pyraklostrobin

Produkttyp

Boscalid är en SDHI och Pyraklostrobin en strobilurin.
Alternaria
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Max dos per år 1,0 l/ha BBCH 60-69 2
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Max dos per år 1,0 l/ha BBCH 60-69 2

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Pictor Active
Formulering EC
Innehåll 150.0 g/l Boskalid, 250.0 g/l Pyraklostrobin

Produkttyp

Boscalid är en SDHI och Pyraklostrobin en strobilurin.
Back
Raps - Alternaria
Rekommenderad dos
Max dos per år 1,0 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 60-69
Antal appliceringar
2
Rekommenderad dos
Max dos per år 1,0 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 60-69
Antal appliceringar
2

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Varför Pictor Active?

Maximera potentialen i dina oljeväxter

Svenska svampförsök i höstraps med Pictor Active visar på den mest effektiva svampbekämpning inkl. ljus bladfläck. I försök har Pictor Active gett den högsta merskörden.

Detta gör Pictor Active till Sveriges starkaste och bredaste fungicid för raps. Pictor Active ger högre avkastning med mindre insats och högre bidragsmarginal än andra fungicider i raps.

Varför ska man svampbehandla rapsen med Pictor Active?

Formulering

Pictor Active innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt och gör Pictor Active till den starkaste fungiciden i raps i Sverige. Formuleringen av Pictor Active har utvecklats speciellt för användning i raps och garanterar maximalt upptag och skydd mot svampsjukdomar.

Skyddar mot bomullsmögel, Alternaria och även effekt mot ljus bladfläcksjuka.

Försök i raps med Pictor Active, gav den mest effektiva svampbekämpningen inkl. ljus bladfläcksjuka. Pictor Active har i försöken* gett högst merskörd.

Det gör Pictor Active till Sveriges starkaste och bredaste svampmedel i raps. Pictor Active gav högre skörd och täckningsbidrag än övriga svampmedel i raps.

Danska försök 2020 visade att Pictor Active var den starkaste produkten på ljus bladfläcksjuka samt i topp på bomullsmögel och Alternaria. Se effektschema från Danmark till höger: Översikt av DK Landsforsøg 2020, utdrag från tabell 14. Effekt av danska godkända svampmedel i raps.

*Källa: Utdrag av 18 försök - 2017-2020: L9-8450

Långvarig effekt och flexibel behandlingstid

Strobilurinen Pyraklostrobin i Pictor Active har också en AgCelence-effekt, som bl.a. ger en mer enhetlig mognad och en större stresstolerans, t.ex. i samband med torka.

En liten mängd aktiv substans absorberas via bladen och transporteras över en kortare sträcka i rapsen. Majoriteten av den aktiva substansen sitter på plantans yta och skyddar länge mot sporinfektioner. Pictor Active är utformat för att ge långvarig effekt och har en flexibel behandlingstid.

Den aktiva substansen boskalid

Boscalid tillhör gruppen SDHI och är en systemisk och translaminär fungicid för användning mot svampsjukdomar i bl.a. raps. I växten påverkas svampen omedelbart efter infektion, så att sporspridning och ytterligare tillväxt av svampen förhindras.

Detta gör det omöjligt att utveckla mycel och sporer mot vilka den aktiva substansen är aktiv. Den del av växten som inte påverkas av sprutvätska skyddas via produktens systemiska och tranlaminära effekter direkt efter behandling.

Den aktiva substansen pyraklostrobin

Pyraklostrobin tillhör gruppen av strobiluriner. Pyraklostrobin är inte systemiskt, men distribueras effektivt i plantvävnader utan att behöva absorberas i saftströmmen. Förutom att ha en god effekt mot ett brett spektrum av svampsjukdomar, har pyraklostrobin och boskalid också ett antal väldokumenterade fysiologiska effekter.

Höstraps bildar ett starkt vaxlager, särskilt under torra förhållanden, varför en större mängd vatten rekommenderas (i praktiken 250 l / ha). Eventuellt kan ett vätmedel tillsättas.

Flexibel behandlingstidpunkt

Pictor Active har ett brett behandlingsfönster och kan användas redan från begynnande blomning och under hela blomningen. Optimal behandlingstidpunkt är i BBCH 65 (första kronbladen faller och 50% av huvudskottet blommar).​ Vid högt smittotryck eller hög risk för angrepp av bomullsmögel upprepa behandling efter 10-12 dagar. Får användes i BBCH 60-69.

Top