BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Pictor Active

Att användas för att kontrollera angrepp av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum), svartfläcksjuka (Alternaria spp) i raps och rybs.

Fördelar

  • Pictor®Active beskyddar dina oljeväxter effektivt mot bomullsmögel och alternaria.
  • Kombinerar två av marknadens bästa aktiva substanser till en god och effektiv långtidsverkan
  • Ökar vitaliteten i grödan – AgCelence
  • Ger en jämn avmognad av hela plantan
  • Innehåller pyraklostrobin, som finns i Comet Pro®
Top