BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Cantus

Fungicider

Cantus är ett systemiskt svampmedel mot svampsjukdomar i raps och rybs. Den aktiva substansen Boscalid är en SDHI.

Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs.
Behandling får ske senast vid full blom (stadie 65).
All annan användning är otillåten.

Fördelar

- Bekämpar bomullsmögel, alternaria och gråmögel

- AgCelence effekt – mindre känslig för torka och stress i plantan

- Säkrar en lång inlagringsperiod, som ger hög skörd

- Jämn avmognad, som ger dig ett mindre spill

- Flexibel behandlingstid, från begynnande blomning till full blom

Top