BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Caryx

Tillvästreglerare

Caryx kan användas på båda hösten och på våren. Vid användning på hösten bromsas tillväxten, varvid tillväxtpunkten blir så nära marken som möjligt. Kompakta och korta rapsplantor med låg tillväxtpunkt är mindre utsatta för vind- och frostskador

En Caryxbehandlad höstraps kommer därmed att ha en bättre chans att överleva ogynnsamma väderförhållanden under vintern och tidig vår.

Att användas i höstraps och vårraps för tillväxtreglering

Fördelar

  • Bättre övervintring
  • Sänker tillväxtpunkten på hösten
  • Större rotnät - bättre vatten- och näringsupptag
  • Undvik liggraps på våren
  • Stimulerar bildningen av sidoskott på våren
  • Reducerar höjden på grödan
  • Enklare skördearbete

I denna video kan du lära mer om rapsodling och hur du uppnår hög avkastning. Tillväxtreglering är ett verktyg du kan använda både höst och vår för att styra rapsen rätt. Om hösten/sensommaren kan man säkra övervintringen genom att hålla ned tillväxtpunkten och öka rottillväxten. På vår/försommar använder man tillväxtreglering för ge rapsen kortare, kraftigare stjälk. Man ändrar också rapsens arkitektur så att man får fler sidoskott som kommer upp och kan ge blommor och frön.

Generell information

Namn Caryx
Formulering SL
Innehåll 210.0 g/l Mepikvatklorid, 30.0 g/l Metkonazol
Etikett Caryx etikett
Säkerhetsblad Caryx säkerhetsblad
Marknadsföring Caryx broschyr
Caryx annons
Caryx flyer
  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
Top