BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Caryx

Tillvästreglerare

Caryx kan användas på båda hösten och på våren. Vid användning på hösten bromsas tillväxten, varvid tillväxtpunkten blir så nära marken som möjligt. Kompakta och korta rapsplantor med låg tillväxtpunkt är mindre utsatta för vind- och frostskador

En Caryxbehandlad höstraps kommer därmed att ha en bättre chans att överleva ogynnsamma väderförhållanden under vintern och tidig vår.

Att användas i höstraps och vårraps för tillväxtreglering

Fördelar

  • Bättre övervintring
  • Sänker tillväxtpunkten på hösten
  • Större rotnät - bättre vatten- och näringsupptag
  • Undvik liggraps på våren
  • Stimulerar bildningen av sidoskott på våren
  • Reducerar höjden på grödan
  • Enklare skördearbete

I denna video kan du lära mer om rapsodling och hur du uppnår hög avkastning. Tillväxtreglering är ett verktyg du kan använda både höst och vår för att styra rapsen rätt. Om hösten/sensommaren kan man säkra övervintringen genom att hålla ned tillväxtpunkten och öka rottillväxten. På vår/försommar använder man tillväxtreglering för ge rapsen kortare, kraftigare stjälk. Man ändrar också rapsens arkitektur så att man får fler sidoskott som kommer upp och kan ge blommor och frön.

Top