BASF Agricultural Solutions Sverige

Focus® Ultra

Ultra fokus på spillsäd i höstraps

Se mer

BASF Agricultural Solution Sverige

Cycocel Plus

Tillvästreglerare

Cycocel Plus är en systemiskt verkande tillväxtregulator som förkortar och förstärker strået och motverkar liggsädesbildning.

För stråförkortning i odlingar av vete, höstrågvete, råg och havre.
För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde.
All annan användning är otillåten.

Fördelar

  • Minskar risken för liggsäd
  • Snabb och problemfri tröskning
  • Lägre omkostnader för diesel och torkning
  • Bättre spannmålskvalitet
  • Förkortar och förstärker strået
Top