BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Delan WG

Fungicider

Delan WG är ett kontaktverkande svampmedel med mycket god effekt mot skorv på fruktträd.

Att användas i äpple, päron och körsbär mot svampsjukdomarna Venturia inaequalis, Venturia pirina, Blumeriella jaapii och Venturia cerasi. All annan användning är otillåten.

Fördelar

  • Skorv produkt med multi site effekt
  • Blandningspartner till andra skorvprodukter
  • Resistensbrytare i behandlingsprogram mot skorv

Generell information

Namn Delan WG
Formulering WG
Innehåll 70 vikt-% Dithianon
Etikett 2018_03_Delan_WG_SE
Säkerhetsblad Delan_WG_SDS_SE
Delan WG är ett kontaktverkande svampmedel med mycket god effekt mot skorv på frukträd. Delan WG bör i första hand användas i förebyggande syfte, men kan även användas kurativt. Medlet kan koncentratsprutas.
Tillredning av sprutväska Fyll sprutan med vatten till önskad volym. Starta omrörning och låt den gå. Fyll därefter uppmätt mängd preparat under kontinuerlig omrörning. Blandbarhet Delan WG kan blandas med sådana bekämpningsmedel som vanligen an-vänds inom yrkesfruktodlingen. Blanda ej med oljehaltiga medel, ej heller med alkaliska medel. Delan WG kan blandas med formulerade bor, kalcium, mangan, zink produkter. Volymvikt: 0,52 - 0,60 kg/liter Rengöring av spruta Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) sköljs sprutan med vatten, som sprutas ut på behandlad mark/gröda. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel. Spruta ut på lämplig mark/träda. Resistens Dithianon tillhör en grupp som är kontaktverkande med ett multidite verkningssätt (FRAC kod M9), och har enligt FRAC läg risk för resistensutveckling. (FRAC 2013). Detta mycket p.g.a. sitt multisite verkningssätt.
  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-06 - GHS-06
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Top