BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Pheroprax

Vid fara för angrepp av granbarkborren används Trinet-P nät med feromonet Pheroprax

Fördelar

Detaljer

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-02 - GHS-02
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-02 - GHS-02
Etikett Pheroprax_Etikett
Säkerhetsdatablad Pheroprax_Säkerhetsdatablad
Top