BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

RAK 3+4

Högre skörd och bättre kvalitet genom bättre skadedjursbekämpning

Fördelar

Detaljer

Toxiska ikoner

  • GHS-09 - GHS-09
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
  • GHS-07 - GHS-07
Etikett RAK 3+4_Etikett
Säkerhetsdatablad RAK 3+4_Säkerhetsdatablad
Top