BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

RAK 3+4

Högre skörd och bättre kvalitet genom bättre skadedjursbekämpning

Testimonial / packshots

Detaljer

Namn RAK 3+4
Formulering GA
Innehåll 35.0 % E, E-8,10-Dodekadien-l-ol, 37.0 % (Z)-ll-tetradecen-l-yl acetat, 17.1 % Tetradekylacetat

Päron

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Äpplevecklare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Äpplevecklare

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
Namn RAK 3+4
Formulering GA
Innehåll 35.0 % E, E-8,10-Dodekadien-l-ol, 37.0 % (Z)-ll-tetradecen-l-yl acetat, 17.1 % Tetradekylacetat
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Äpplevecklare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Äpplevecklare
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
product.detail.sds.label Säkerhetsdatablad (SDS) RAK 3+4
Etikett RAK 3+4_Etikett
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top