BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Neutralize

Övriga

Neutralize Tank Cleaner® är avsett för rengöring av växtskyddssprutan både in- och utvändigt, inklusive munstycken, pumpaggregat och slangar.

Neutralize Tank Cleaner® är utvecklat specifikt för rengöring efter användning av sulfonylurea, tillsatsämnen och övriga för växtskyddsändamål avsedda produkter.

Det är ytterst viktigt att växtskyddssprutan med alla dess delar är väl rengjord, eftersom kvarvarande preparatrester kan ge förödande konsekvenser med totalskada som följd på behandlad växtlighet.

Fördelar

Bryter ned och tvättar bort alla restsubstanser oavsett formulering och aktiv substans.

Ger en komplett rengöring från kemiska rester både på spruta och traktor

Inga skador på grödor efter rengjord spruta

Top