Basagran SG

Basagran SG är ett kontaktverkande ogräsmedel som tas upp av ogräsens gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen.

Basagran SG

Basagran SG är ett kontaktverkande ogräsmedel som tas upp av ogräsens gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen.


Fördelar

- Bred örtogräsverkan

- Verkar på uppkomna ogräs

- Kan blandas med många andra herbicider

- Skonsam mot alla registrerade grödor

Detaljer

Generell information

Namn Basagran SG
Formulering SG
Innehåll 87.0 % Bentazon

Produkttyp

Basagran SG är ett kontaktverkande, låggiftigt, granulerat ogräspreparat. Den verksamma beståndsdelen tas upp av ogräsens gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen. För att god ogräsverkan ska uppnås, måste ogräsen täckas av tillräcklig mängd sprutvätska. Ogräseffekten framträder relativt långsamt. Tidig sprutning under för växtligheten gynnsamma betingelser ger säkrast resultat. Basagran SG kan endast användas på redan uppkomna ogräs. Spruta inte i samband med regn eller om ogräsen är så våta att sprutvätskan rinner av. Vid temperaturer över 20˚C: spruta inte på dagen, utan på morgonen eller kvällen i stället. Tillsats av olja enligt rekommendation ger säkrare effekt mot framförallt gullkrage och svinmålla. Observera! Basagran SG är säkrare än fenoxisyror att använda i närheten av andra grödor (t ex raps, kål, grönsaker), trädgårdar, växthus etc, men man bör trots detta se upp med vindavdrift. Basagran SG har inget biologiskt verksamt ångtryck, vilket betyder att grödor som inte kommit upp kan inte skadas.

Användning

Tillredning Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Basagran SG tillsätts långsamt under omrörning och resterande vattenmängd fylls på. Blandbarhet Blandbart med de vanligaste ogräsmedlen insekticider i stråsäd med eller utan insådd, med fungicider och Cyco-cel Plus. Vid blandning med mikronäringsämnen, t ex Mantrac Pro, fordras god om-rörning. Vid sprutning med Basagran SG + olja får endast mangankelat eller Mantrac Pro inblandas. Blandning med övriga preparat avråds. Volymvikt: 0,65 - 0,75 kg/liter. Vattenmängd Vattenmängden anpassas till sprutut-rustning och sprutbetingelser. Riktvär-de: 200-400 l/ha.

Toxiska ikoner

  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07

Generell information

Namn Basagran SG
Formulering SG
Innehåll 87.0 % Bentazon

Produkttyp

Basagran SG är ett kontaktverkande, låggiftigt, granulerat ogräspreparat. Den verksamma beståndsdelen tas upp av ogräsens gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen. För att god ogräsverkan ska uppnås, måste ogräsen täckas av tillräcklig mängd sprutvätska. Ogräseffekten framträder relativt långsamt. Tidig sprutning under för växtligheten gynnsamma betingelser ger säkrast resultat. Basagran SG kan endast användas på redan uppkomna ogräs. Spruta inte i samband med regn eller om ogräsen är så våta att sprutvätskan rinner av. Vid temperaturer över 20˚C: spruta inte på dagen, utan på morgonen eller kvällen i stället. Tillsats av olja enligt rekommendation ger säkrare effekt mot framförallt gullkrage och svinmålla. Observera! Basagran SG är säkrare än fenoxisyror att använda i närheten av andra grödor (t ex raps, kål, grönsaker), trädgårdar, växthus etc, men man bör trots detta se upp med vindavdrift. Basagran SG har inget biologiskt verksamt ångtryck, vilket betyder att grödor som inte kommit upp kan inte skadas.

Användning

Tillredning Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Basagran SG tillsätts långsamt under omrörning och resterande vattenmängd fylls på. Blandbarhet Blandbart med de vanligaste ogräsmedlen insekticider i stråsäd med eller utan insådd, med fungicider och Cyco-cel Plus. Vid blandning med mikronäringsämnen, t ex Mantrac Pro, fordras god om-rörning. Vid sprutning med Basagran SG + olja får endast mangankelat eller Mantrac Pro inblandas. Blandning med övriga preparat avråds. Volymvikt: 0,65 - 0,75 kg/liter. Vattenmängd Vattenmängden anpassas till sprutut-rustning och sprutbetingelser. Riktvär-de: 200-400 l/ha.

Toxiska ikoner

  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07

Varför Basagran SG?

Produktbeskrivning

Basagran SG är ett kontaktverkande, låggiftigt, granulerat ogräspreparat. Den verksamma beståndsdelen tas upp av ogräsens gröna växtdelar och påverkar fotosyntesen. För att god ogräsverkan ska uppnås, måste ogräsen täckas av tillräcklig mängd sprutvätska. Ogräseffekten framträder relativt långsamt. Tidig sprutning under för växtligheten gynnsamma betingelser ger säkrast resultat. Basagran SG kan endast användas på redan uppkomna ogräs. Spruta inte i samband med regn eller om ogräsen är så våta att sprutvätskan rinner av. Vid temperaturer över 20˚C: spruta inte på dagen, utan på morgonen eller kvällen i stället. Tillsats av olja enligt rekommendation ger säkrare effekt mot framförallt gullkrage och svinmålla. Observera! Basagran SG är säkrare än fenoxisyror att använda i närheten av andra grödor (t ex raps, kål, grönsaker), trädgårdar, växthus etc, men man bör trots detta se upp med vindavdrift. Basagran SG har inget biologiskt verksamt ångtryck, vilket betyder att grödor som inte kommit upp kan inte skadas.

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre med vallinsådd samt i slåtter- och frövall. Mot örtogräs i odlingar av ärter, åkerbönor och majs. Endast vårbehandling.

Tillredning

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.
Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Basagran SG tillsätts under omrörning och resterande vattenmängd fylls på.

Vattenmängd

Vattenmängden anpassas till sprututrustning och sprutbetingelser.
Riktvärde: 300 – 400 I/ha.

Blandbarhet

Blandbart med de vanligaste ogräsmedlen, insekticider i stråsäd med eller utan insådd, med fungicider och Cycocel® Plus. Vid mikronäringsämnen, t ex Mantrac® Optiflow, fordras god omrörning. Vid sprutning med Basagran SG + olja får endast mangankelat eller Mantrac inblandas. Blandning med övriga preparat avråds.

Top