BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Biathlon_4D

Biathlon 4D är ett ogräsmedel mot örtogräs, för användning på våren, i stråsäd med eller utan insådd av gräs.

Fördelar

Detaljer

Namn Biathlon_4D
Formulering WG
Innehåll 714.0 g/kg tritosulfuron, 54.0 g/kg florasulam

Havre

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
Namn Biathlon_4D
Formulering WG
Innehåll 714.0 g/kg tritosulfuron, 54.0 g/kg florasulam
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Örtogräs
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
product.detail.sds.label Säkerhetsdatablad (SDS) Biathlon_4D
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top