Biathlon_4D

Biathlon 4D är ett ogräsmedel mot örtogräs, för användning på våren, i stråsäd med eller utan insådd av gräs.

Biathlon_4D

Biathlon 4D är ett ogräsmedel mot örtogräs, för användning på våren, i stråsäd med eller utan insådd av gräs.


Fördelar

Detaljer

Generell information

Namn Biathlon_4D
Formulering WG
Innehåll 714.0 g/kg tritosulfuron, 54.0 g/kg florasulam

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Biathlon_4D
Formulering WG
Innehåll 714.0 g/kg tritosulfuron, 54.0 g/kg florasulam

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09
Top