Tanaris®

Tanaris har en god effekt på många ogräs i ett tidigt stadium, efter uppkomst​. Väldigt god effekt på snärjmåra, jordrök, baldersbrå och olika typer av veronika.

Tanaris®

Tanaris har en god effekt på många ogräs i ett tidigt stadium, efter uppkomst​. Väldigt god effekt på snärjmåra, jordrök, baldersbrå och olika typer av veronika.


Fördelar

 • Stark på näva och snärjmåra​
 • Stärker upp mot målla​
 • God effekt på baldersbrå och kamomill vid tidig behandling​
 • Ska kombineras med andra produkter

Detaljer

Generell information

Namn Tanaris
Formulering SE
Innehåll 333.0 g/l dimetenamid-p, 167.0 g/l kinmerak

Produkttyp

Verkningsmekanismen fungera genom hämning av syntesen av mycket långa fettsyror i lipidbiosyntesvägen. Detta ger upphov till hämmad tillväxt, deformation och att groende ogräs dör.
Örtogräs
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Max 0,6 l/ha per behandling BBCH 10-18 ogräs 3 per år. Minst 5 dagar mellan varje beh.
Örtogräs
Rekommenderad dos Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Max 1,5 l/ha BBCH 10-18 ogräs 1 per år

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08

Generell information

Namn Tanaris
Formulering SE
Innehåll 333.0 g/l dimetenamid-p, 167.0 g/l kinmerak

Produkttyp

Verkningsmekanismen fungera genom hämning av syntesen av mycket långa fettsyror i lipidbiosyntesvägen. Detta ger upphov till hämmad tillväxt, deformation och att groende ogräs dör.
Back
Betor - Örtogräs
Rekommenderad dos
Max 0,6 l/ha per behandling
Tidsfrist för applicering
BBCH 10-18 ogräs
Antal appliceringar
3 per år. Minst 5 dagar mellan varje beh.
Back
Vårraps - Örtogräs
Rekommenderad dos
Max 1,5 l/ha
Tidsfrist för applicering
BBCH 10-18 ogräs
Antal appliceringar
1 per år

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08

Varför Tanaris?

Tanaris - Ogräsmedel i sockerbetor och vårraps

 • 2 aktiva substanser​
 • Ökad pålitlighet
 • Bra resistens strategi

Behandlingstidspunkter

För ett bra resultat ska Tanaris vara med i en strategi med andra ogräsmedel, t.ex. etofumesat, metamitron, fenmedifaminnehållande produkter.

​​Optimala resultat uppnås när ogräset precis ska bryta igenom jordytan eller i hjärtbladsstadiet vid behandlingsögonblicket. God effekti uppnås när ogräsen är små och det finns god markfukt. Under torra förhållanden kan effekten dröja något och maximal effekt uppnås först efter att det regnat. För bästa effekt vid torra förhållanden rekommenderas att öka vattenvolymen.

Om Conviso One-systemet används ska Tanaris vara med vid båda behandlingarna för att stärka upp effekten

Hör mer om Tanaris i Växtskyddspodden

En pod från BASF Agricultural Solutions Sverige: Växtskydd – Hållbart jordbruk – Framtidens jordbruk.

– otroligt mycket forskning går in i att driva sockerbetsodlingen framåt. Nya sorter kommer och går. Vad är då utmaningarna i sockerbetsodling? Hur ser ogräsbekämpningen ut, betningsmöjligheterna, svamp strategierna?

En pod från BASF Agricultural Solutions Sverige om Växtskydd, hållbart jordbruk och framtidens jordbruk.

Top