BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Pictor Active

Fungicider

Att användas för att kontrollera angrepp av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum), svartfläcksjuka (Alternaria spp) i raps och rybs.

Fördelar

  • Pictor®Active beskyddar dina oljeväxter effektivt mot bomullsmögel och alternaria.
  • Kombinerar två av marknadens bästa aktiva substanser till en god och effektiv långtidsverkan
  • Ökar vitaliteten i grödan – AgCelence
  • Ger en jämn avmognad av hela plantan
  • Innehåller pyraklostrobin, som finns i Comet Pro®

Generell information

Namn Pictor Active
Formulering EC
Innehåll 150.0 g/l Boskalid, 250.0 g/l Pyraklostrobin
Etikett 2018_03_Pictor_active_SE
Säkerhetsblad 30652588_Pictor_active_SDS_SE
Marknadsföring Pictor_Activer-SE-broschyr-feb-2018
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svamsjukdom (bladfläck)
Top