BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

RAK 3+4

Feromoner

Högre skörd och bättre kvalitet genom bättre skadedjursbekämpning

Förvirring av vecklare

Generell information

Namn RAK 3+4
Formulering GA
Innehåll 35.0 % E, E-8,10-Dodekadien-l-ol, 37.0 % (Z)-ll-tetradecen-l-yl acetat, 17.1 % Tetradekylacetat
Etikett 2017_12_RAK_34_SE
Säkerhetsblad 2017_09_RAK_34_SDS_SE
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Äpplevecklare
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Äpplevecklare
Top