BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kontakt

Revytrex

Fungicider

Generell information

Namn Revytrex
Formulering EC
Innehåll 66.7 g/l mefentriflukonazole, 66.7 g/l fluxapyroxad
Etikett Revytrex
Säkerhetsblad Revytrex sds
Revytrex är ett systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper
  • GHS-06 - GHS-06
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-09 - GHS-09

Information om grödor och skadegörare

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Blad
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Blad
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Blad
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Blad
Top