BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Selontra® - Rått och mössfritt på nedtill 7 dagar

Högpresterande icke-antikoagulerande rodenticidbete för snabbare kontroll av skadedjursangreppangrepp, även i de mest utmanande situationer.

Fördelar

Selontra® erbjuder extremt hög smaklighet och snabbare kontroll.

 • Skadedjursfritt på så få som sju dagar
 • Stoppar slöseriet med resurser
 • Balanserar prestanda och miljöpåverkan
 • Bryter resistenscykeln

Detaljer

Produktprofil

Aktiv substans 0.75 g/kg (0.075% w/w) kolekalciferol 750 ppm
För användning av:Yrkesverksam och utbildad personal i stads- och landsbygdsmiljö
Användning:Inne i och utanför byggnader
Rodent target species:Brunråtta (Rattus norvegicus)
Svartråtta (Rattus rattus)
Husmus (Mus musculus)
Applicerings mängd:För råttor: 100 g to 140 g (5 or 7 blocks) every 5 – 10 meters
För mice: 20 g to 40 g (1 or 2 blocks ) every 1 – 2 meters
Selontra® dödlig dos(LD50) per art:Brunråtta: 13.7 g = 55% of daily consumption
Svartråtta: 8.6 g = 57% of daily consumption
Husmus: 5 g = 28% of daily consumption

Produktprofil

Aktiv substans 0.75 g/kg (0.075% w/w) kolekalciferol 750 ppm
För användning av:Yrkesverksam och utbildad personal i stads- och landsbygdsmiljö
Användning:Inne i och utanför byggnader
Rodent target species:Brunråtta (Rattus norvegicus)
Svartråtta (Rattus rattus)
Husmus (Mus musculus)
Applicerings mängd:För råttor: 100 g to 140 g (5 or 7 blocks) every 5 – 10 meters
För mice: 20 g to 40 g (1 or 2 blocks ) every 1 – 2 meters
Selontra® dödlig dos(LD50) per art:Brunråtta: 13.7 g = 55% of daily consumption
Svartråtta: 8.6 g = 57% of daily consumption
Husmus: 5 g = 28% of daily consumption

Varför Selontra?

Korrekt procedur för Selontra®

Följ de fem stegen för en mer framgångsrik skadedjurskontroll.

Selontra® utbildningsguide

Lär dig allt su vill veta om Selontra® i den här träningsvideon med Sharon Hughes frän BASF.

Produktegenskaper

Effektiv även om det finns mycket attraktiva matkällor.

Välsmakande mot alternativt djurfoder

Sida vid sida jämförelser med Selontra® och alternativt foder som konsumeras de första dagarna.

 • 13,2 gånger mer Selontra® jämfört med majsensilage.
 • 4,3 gånger mer jämfört med grisfoder

Selontra® överträffar överlägset det mest attraktiva fodret för råttor på gårdar.

Smaklighet mot alternativt livsmedel

I jämförelser sida vid sida av Selontra® och en nötköttburgare *föredrog råttorna Selontra®.

Selontra® överträffar de mest attraktiva livsmedel i stadsmiljöer.

* Grafiken visar resultatet från ett försök. Resultaten från alla andra försök var mycket lika. Källa: BASF

Verkningssätt: Den aktiva substansen i Selontra® är kolekalciferol, vilken har ett annat verkningssätt än antikoagulantia. Gnagare slutar äta den första dagen efter att ha intagit en dödlig dos av Selontra®.

.

Tack vare sitt unika verkningssätt och det extremt välsmakande betet kan Selontra® uppnå fullständig kontroll av även stora skadedjursangrepp inom så få som 7 dagar.

Förfarandet för Speed baiting

 • 1. Inspektera platsen noggrant.
 • 2. Använd tillräckliga många betepunkter för att ta itu med angreppets storlek.
 • 3. Använd den maximala mängden bete enligt rekommendation vid varje betespunkt.
 • 4. Inspektera varje betespunkt efter 1 till 2 dagar och fyll på den maximala kvantiteten enligt etiketten.
 • 5. Full kontroll över angreppet kan vara möjligt inom 7 dagar !.
 • 6. Fortsätt fylla på bete var sjunde dag tills konsumtionen upphör.

Selontras® nya formulering visade sig vara stabil och effektiv i både torra och fuktiga miljöer och vid extremt höga och låga temperaturer. Oavsett väder kommer Selontra® att fungera.

Appliceringsteknologi

Vem kommer att dra nytta av Selontra®

Skadedjursbekämpare

Med Selontra® är det möjligt att bekämpa gnagarangrepp på så få som 7 dagar, upp till tre gånger snabbare än med antikoagulantia. Därför är Selontra® ditt bästa val för alla situationer där varje dag räknas:

 • Hög automatiserade industriproduktionsanläggningar
 • Livsmedelsbearbetning – lagring och detaljhandel-
 • Restauranger, kaféer och hotell
 • Skolor, daghem, bostadsområden, sjukhus och andra känsliga platser

Dina kunder blir mycket nöjda när du bekämpar råttor och möss mycket snabbare än tidigare.

Selontra® kan minska antalet besök / inspektioner som behövs för att bekämpa gnagare, vilket minskar behandlingskostnaderna avsevärt och sparar tid.

När du har att göra med platser som har en hög risk för återinvasion och när andra bekämpningsmetoder har visat sig vara otillräckliga kan Selontra® användas i en permanent betningsstrategi, om det är tillåtet i ditt land.

Lantbrukare

Att skydda din djurupproduktion är viktigt, den kan bara lämna ett litet tidsfönster för bekämpning av gnagare, t.ex. mellan omgångarna.

För lagring efter skörd: när skadedjur invaderar är skydd efter skörd ett akut krav.

Med Selontra® slutar gnagare också att förorena och konsumera din skörd mycket snabbare.

Selontra® stoppar slöseriet med resurser ( skörd / foder som gnagare konsumerar / förorening på din gård).

Företag som drar nytta av Selontra® skadedjurskontroll

Industriella produktionsanläggningar (högteknologiska produktionsanläggningar, IT-hårdvara, läkemedels- och bioteknologisk produktion). Genom att gnaga på elektriska kablar kan gnagare orsaka avbrott och stänga av hela produktionslinjer. För din produktion är snabb skadedjursrkontroll avgörande.

Restauranger, kaféer, hotell och livsmedelsbearbetning (lagring och detaljhandel).

Maten du lagrar, tillreder och till och med avfallet är attraktiva matkällor för råttor och möss. Dessa gnagare hotar att förorena dina lokaler. Skydda ditt företags rykte med snabbare och effektivare skadedjurskontroll.

Skolor, dagis, sjukhus, bostadsområden.

Kastad mat är en attraktiv matkälla för råttor och möss. Det är därför gnagare ofta finns i och runt byggnader och anläggningar. Din skola, dagis, sjukhus eller bostadsområde kräver kontroll av din skadedjurssanerare. När du upptäcker gnagaraktivitet behövs det en snabb lösning.

Top