BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kinto Plus

Nytt betningsmedel i stråsäd med Xemium

Fördelar

 • Brett effektspektrum i både vår och höst stråsäd
 • Positiv effekt på groning, rotutveckling och skörd
 • 3 olika aktiva substanser med olika verkningssätt
 • Innehåller Xemium ( SDHI)
 • Optimerad formulering som ger mindre damm samt jämn och snabb fördelning
 • Finns i 20 l & 200 l förpackning

Detaljer

Namn Kinto Plus
Formulering SC
Innehåll 33.3 g/l Fluxapyroxad, 33.3 g/l Tritikonazol, 33.3 g/l Fludioxonil

Havre

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
Namn Kinto Plus
Formulering SC
Innehåll 33.3 g/l Fluxapyroxad, 33.3 g/l Tritikonazol, 33.3 g/l Fludioxonil
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top