BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Kinto Plus

Nytt betningsmedel i stråsäd med Xemium

Fördelar

 • Brett effektspektrum i både vår och höst stråsäd
 • Positiv effekt på groning, rotutveckling och skörd
 • 3 olika aktiva substanser med olika verkningssätt
 • Innehåller Xemium ( SDHI)
 • Optimerad formulering som ger mindre damm samt jämn och snabb fördelning
 • Finns i 20 l & 200 l förpackning

Detaljer

Namn Kinto Plus
Formulering SC
Innehåll 33.3 g/l Fluxapyroxad, 33.3 g/l Tritikonazol, 33.3 g/l Fludioxonil

Stråsäd

Skadegörare Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar

Toxiska ikoner

 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
Namn Kinto Plus
Formulering SC
Innehåll 33.3 g/l Fluxapyroxad, 33.3 g/l Tritikonazol, 33.3 g/l Fludioxonil
Skadegörare Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Svampsjukdomar
 • GHS-07 - GHS-07
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
Etikett Kinto Plus_Etikett
Säkerhetsdatablad Kinto Plus_Säkerhetsblad
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top