BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Delan WG

Delan WG är ett kontaktverkande svampmedel med mycket god effekt mot svampsjukdomarna Venturia inaequalis, Venturia pirina, Blumeriella jaapii och Venturia cerasi

Fördelar

 • Skorv produkt med multi site effekt
 • Blandningspartner till andra skorvprodukter
 • Resistensbrytare i behandlingsprogram mot skorv

Detaljer

Namn Delan WG
Formulering WG
Innehåll 70 vikt-% Dithianon
Delan WG är ett kontaktverkande svampmedel med mycket god effekt mot skorv på frukträd. Delan WG bör i första hand användas i förebyggande syfte, men kan även användas kurativt. Medlet kan koncentratsprutas.
Tillredning av sprutväska Fyll sprutan med vatten till önskad volym. Starta omrörning och låt den gå. Fyll därefter uppmätt mängd preparat under kontinuerlig omrörning. Blandbarhet Delan WG kan blandas med sådana bekämpningsmedel som vanligen an-vänds inom yrkesfruktodlingen. Blanda ej med oljehaltiga medel, ej heller med alkaliska medel. Delan WG kan blandas med formulerade bor, kalcium, mangan, zink produkter. Volymvikt: 0,52 - 0,60 kg/liter Rengöring av spruta Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) sköljs sprutan med vatten, som sprutas ut på behandlad mark/gröda. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel. Spruta ut på lämplig mark/träda. Resistens Dithianon tillhör en grupp som är kontaktverkande med ett multidite verkningssätt (FRAC kod M9), och har enligt FRAC läg risk för resistensutveckling. (FRAC 2013). Detta mycket p.g.a. sitt multisite verkningssätt.

Körsbär, söt

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-06 - GHS-06
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
Namn Delan WG
Formulering WG
Innehåll 70 vikt-% Dithianon
Delan WG är ett kontaktverkande svampmedel med mycket god effekt mot skorv på frukträd. Delan WG bör i första hand användas i förebyggande syfte, men kan även användas kurativt. Medlet kan koncentratsprutas.
Tillredning av sprutväska Fyll sprutan med vatten till önskad volym. Starta omrörning och låt den gå. Fyll därefter uppmätt mängd preparat under kontinuerlig omrörning. Blandbarhet Delan WG kan blandas med sådana bekämpningsmedel som vanligen an-vänds inom yrkesfruktodlingen. Blanda ej med oljehaltiga medel, ej heller med alkaliska medel. Delan WG kan blandas med formulerade bor, kalcium, mangan, zink produkter. Volymvikt: 0,52 - 0,60 kg/liter Rengöring av spruta Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) sköljs sprutan med vatten, som sprutas ut på behandlad mark/gröda. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel. Spruta ut på lämplig mark/träda. Resistens Dithianon tillhör en grupp som är kontaktverkande med ett multidite verkningssätt (FRAC kod M9), och har enligt FRAC läg risk för resistensutveckling. (FRAC 2013). Detta mycket p.g.a. sitt multisite verkningssätt.
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Sjukdom Frukt
 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-06 - GHS-06
 • GHS-08 - GHS-08
 • GHS-09 - GHS-09
product.detail.sds.label Säkerhetsdatablad (SDS) Delan WG (EU)
Etikett Delan WG_Etikett
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top