Kumulus DF

Kumulus DF är ett svampmedel primärt för bekämpning av mjöldagg.

Kumulus DF

Kumulus DF är ett svampmedel primärt för bekämpning av mjöldagg.


Fördelar

  • påverkar både svamp och insekter
  • god förebyggande effekt
  • kan användas i många grödor

Detaljer

Generell information

Namn Kumulus DF
Formulering DF
Innehåll 80.0 Vikt-% Svavel

Produkttyp

Godkända användningsområden: Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Mot svampangrepp i odlingar av äpple. Mot svampangrepp i odlingar av vinbär och krusbär. Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. Mot svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka och kålrot. Mot svampangrepp i odlingar av gurka. Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar. Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter. Mot svampangrepp i odlingar av matärt. All annan användning är otillåten. Produktbeskrivning: Kumulus DF är ett svampmedel avsett för bekämpning av framför allt mjöldagg i förebyggande syfte. Kumulus DF har även viss effekt mot Monilia- och Venturia-arter, rött spinn mm. Kumulus DF består av 80 % svavel i form av ett vattenlösligt granulat och har god regnbeständighet.

Användning

Särskilda villkor Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen”särskild hänsyn” i Hjälpredan. Tillredning Avsedd mängd Kumulus DF löses först i en mindre del vatten och tillsätts där-efter med ev annat preparat i den till 3/4 fyllda spruttanken. Fyll därefter resterande mängd vatten. Blandas väl genom omskakning. Sprutas ut omgående. Blandbarhet Kumulus DF är blandbart med feno-xisyror, fungicider, de flesta insekticider, acaricider och bladgödselmedel. Kumulus DF är inte blandbart med oljor. Med mevinfospreparat i max 02% lösning. Vid blandning med EC-formuleringar, gör först en koncentrerad uppslamning av Kumulus DF, tillsätt denna till den med 3/4 vattenfyllda sprutan, tillsätt sedan EC-formuleringen. Håll omrörningen igång hela tiden. Kumulus DF kan blandas med insekticid t ex för bekämpning av bladlöss. Om denna produkt är en EC-formulering (emulsionskoncentrat) tillsätts denna sist.
Vattenmängd
Matärt 300 - 400 l/ha
Kålrot 300 - 400 l/ha
Morot 300 - 400 l/ha
Palsternacka 300 - 400 l/ha
Sockerbetor 300 - 400 l/ha
Stråsäd 300 - 400 l/ha
Jordgubbar 300 - 500 l/ha
Krusbär 300 - 500 l/ha
Vinbär 300 - 500 l/ha
Gurka 500 - 600 l/ha
Äpple 1000 - 2000 l/ha

Generell information

Namn Kumulus DF
Formulering DF
Innehåll 80.0 Vikt-% Svavel

Produkttyp

Godkända användningsområden: Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn. Mot svampangrepp i odlingar av äpple. Mot svampangrepp i odlingar av vinbär och krusbär. Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. Mot svampangrepp i odlingar av morot, palsternacka och kålrot. Mot svampangrepp i odlingar av gurka. Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar. Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter. Mot svampangrepp i odlingar av matärt. All annan användning är otillåten. Produktbeskrivning: Kumulus DF är ett svampmedel avsett för bekämpning av framför allt mjöldagg i förebyggande syfte. Kumulus DF har även viss effekt mot Monilia- och Venturia-arter, rött spinn mm. Kumulus DF består av 80 % svavel i form av ett vattenlösligt granulat och har god regnbeständighet.

Användning

Särskilda villkor Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen”särskild hänsyn” i Hjälpredan. Tillredning Avsedd mängd Kumulus DF löses först i en mindre del vatten och tillsätts där-efter med ev annat preparat i den till 3/4 fyllda spruttanken. Fyll därefter resterande mängd vatten. Blandas väl genom omskakning. Sprutas ut omgående. Blandbarhet Kumulus DF är blandbart med feno-xisyror, fungicider, de flesta insekticider, acaricider och bladgödselmedel. Kumulus DF är inte blandbart med oljor. Med mevinfospreparat i max 02% lösning. Vid blandning med EC-formuleringar, gör först en koncentrerad uppslamning av Kumulus DF, tillsätt denna till den med 3/4 vattenfyllda sprutan, tillsätt sedan EC-formuleringen. Håll omrörningen igång hela tiden. Kumulus DF kan blandas med insekticid t ex för bekämpning av bladlöss. Om denna produkt är en EC-formulering (emulsionskoncentrat) tillsätts denna sist.
Vattenmängd
Matärt 300 - 400 l/ha
Kålrot 300 - 400 l/ha
Morot 300 - 400 l/ha
Palsternacka 300 - 400 l/ha
Sockerbetor 300 - 400 l/ha
Stråsäd 300 - 400 l/ha
Jordgubbar 300 - 500 l/ha
Krusbär 300 - 500 l/ha
Vinbär 300 - 500 l/ha
Gurka 500 - 600 l/ha
Äpple 1000 - 2000 l/ha
Top