Dash

Dash är ett tillsatsmedel som förbättrar grödans upptag av olika växtskyddsmedel.

Dash innehåller både ett vätmedel och en olja samt har lågt pH.

Dash

Dash är ett tillsatsmedel som förbättrar grödans upptag av olika växtskyddsmedel.

Dash innehåller både ett vätmedel och en olja samt har lågt pH.


Detaljer

Generell information

Namn Dash
Innehåll 5.0 % Oleic syra, 22.5 % Anjonisk tensid, 37.5 % Metylerad olja

Toxiska ikoner

  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Dash
Innehåll 5.0 % Oleic syra, 22.5 % Anjonisk tensid, 37.5 % Metylerad olja

Toxiska ikoner

  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09
Top