BASF Agricultural Solutions Sverige
BASF Agricultural Solution Sverige

Attraxor

Tillväxtreglerare för gräs på golfbanor, idrottsanläggningar och i odling av gräsmattor

Testimonial / packshots

Detaljer

Namn Attraxor
Formulering WG
Innehåll 10 % Prohexadionekalcium

Gräs

Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare

Toxiska ikoner

  • GHS-07 - GHS-07
Namn Attraxor
Formulering WG
Innehåll 10 % Prohexadionekalcium
Skadegörare Rekommenderad sats Tidsfrist för applicering Antal appliceringar
Tillväxtreglerare
  • GHS-07 - GHS-07
product.detail.sds.label Säkerhetsdatablad (SDS) Attraxor
Etikett Attraxor_2020_Etikett
 BASF Agricultural Solutions Sverige

BASF Agricultural Solutions Sverige

Top