Cycocel Plus

Cycocel Plus är en systemiskt verkande tillväxtregulator som förkortar och förstärker strået och motverkar liggsädesbildning.

Cycocel Plus

Cycocel Plus är en systemiskt verkande tillväxtregulator som förkortar och förstärker strået och motverkar liggsädesbildning.


Fördelar

 • Minskar risken för liggsäd
 • Snabb och problemfri tröskning
 • Lägre omkostnader för diesel och torkning
 • Bättre spannmålskvalitet
 • Förkortar och förstärker strået

Detaljer

Generell information

Namn Cycocel Plus
Formulering SL
Innehåll 460.0 g/l Klormekvatklorid

Produkttyp

Cycocel Plus är en systemiskt verkande tillväxtregulator för användning i råg, höstrågvete, höstvete, vårvete, havre och gräsfrö till utsäde. Cycocel Plus förkortar och förstärker strået och motverkar därigenom liggsädesbildning. Förbättrad rotutveckling och en rikligare bestockning kan erhållas. Förkortat strå och minskad liggsädesbildning ger lättare skördearbete, minskade torkningskostnader, högre falltal och bättre skördeutbyte. Cycocel Plus bör framför allt användas i välgödslade, kraftigt utvecklade bestånd. Den försvagning av strået, som ökad kvävegödsling ger, motverkas av Cycocel Plus. Användning i svagt gödslade, dåligt utvecklade be-stånd eller på torkkänsliga jordar ger sällan positivt resultat. Observera! Liksom vid ogräsbekämpning ger Cycocel-behandling bäst effekt vid varmt och fuktigt väder. Spruta ej omedelbart efter kraftig blåst, då grödans vaxskikt kan vara skadat.

Användning

Tillredning Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Cycocel Plus tillsätts under om-rörning och resterande vattenmängd fylls på. Blandbarhet Cycocel Plus kan blandas med ogräs-, svamp- och mikronäringsmedel. Vid blandning med ogräsmedel skall be-handling ske vid den för ogräsbekämpning lämpligaste tidpunkten. Vattenmängd: 200 - 400 l/ha.

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-06 - GHS-06
 • GHS-09 - GHS-09

Generell information

Namn Cycocel Plus
Formulering SL
Innehåll 460.0 g/l Klormekvatklorid

Produkttyp

Cycocel Plus är en systemiskt verkande tillväxtregulator för användning i råg, höstrågvete, höstvete, vårvete, havre och gräsfrö till utsäde. Cycocel Plus förkortar och förstärker strået och motverkar därigenom liggsädesbildning. Förbättrad rotutveckling och en rikligare bestockning kan erhållas. Förkortat strå och minskad liggsädesbildning ger lättare skördearbete, minskade torkningskostnader, högre falltal och bättre skördeutbyte. Cycocel Plus bör framför allt användas i välgödslade, kraftigt utvecklade bestånd. Den försvagning av strået, som ökad kvävegödsling ger, motverkas av Cycocel Plus. Användning i svagt gödslade, dåligt utvecklade be-stånd eller på torkkänsliga jordar ger sällan positivt resultat. Observera! Liksom vid ogräsbekämpning ger Cycocel-behandling bäst effekt vid varmt och fuktigt väder. Spruta ej omedelbart efter kraftig blåst, då grödans vaxskikt kan vara skadat.

Användning

Tillredning Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Cycocel Plus tillsätts under om-rörning och resterande vattenmängd fylls på. Blandbarhet Cycocel Plus kan blandas med ogräs-, svamp- och mikronäringsmedel. Vid blandning med ogräsmedel skall be-handling ske vid den för ogräsbekämpning lämpligaste tidpunkten. Vattenmängd: 200 - 400 l/ha.

Toxiska ikoner

 • GHS-05 - GHS-05
 • GHS-06 - GHS-06
 • GHS-09 - GHS-09
Top